ROK SZKOLNY 2022/2023 

30.03.2023 r. w naszej szkole odbył się XXVI Wieczór Młodych Talentów. Jest to impreza cykliczna, organizowana w pierwszych dniach wiosny. Głównym celem tego koncertu było zaprezentowanie dodatkowej pracy pozaszkolnej naszych uczniów. Mogliśmy podziwiać różne formy działalności artystycznej: umiejętności gry na instrumencie, usłyszeć piękne piosenki, wysłuchać recytacji wierszy i podziwiać młodych tancerzy.  

W tegorocznym koncercie wystąpili: 

 • instrumentaliści 

Aleksander Grymanowski z klasy 8 d 

Jakub Grucela z klasy 5 b 

Joanna Szawica z klasy 4 c 

Iga Wolańska z klasy 8 b 

Liliana Muniak z klasy 7 a 

 • tancerze 

Leon Szczygieł z klasy 5 a 

Antoni Nowak z klasy 3 b  

Magdalena Bachórz z klasy 4 b 

 • recytatorzy 

Wiktoria Chytra z klasy 5 a 

Kalina Socha i Karolina Leńczuk z klasy 5 a 

Amelia Czanerla z klasy 5 a 

Milena Białorucka z klasy 5 a 

Gabriela Olko z klasy 4 a 

Kira Krasko z klasy 4 b - Układanie kostki Rubika 

 • wokaliści 

Władysław Haak z klasy 4 a 

Liliana Muniak z klasy 7 a  

Dominika Łoza z klasy 7 a 

Kamila Kulak z klasy 7 b 

Chór szkolny „Szesnastka”  

Dziękujemy nauczycielom, rodzicom, dziadkom, uczniom za przybycie oraz wysłuchanie kolejnej edycji koncertu pt. „Wieczór Młodych Talentów”. Szczególne podziękowania należą się paniom: Jolancie Baran, Paulinie Kapanowskiej i Magdalenie Matwij   za pomoc w przygotowaniu koncertu zorganizowanego przez panią Ewę Drewniak. 

 

Zobacz Galerię

W naszej świetlicy odbyła się XI edycja Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego pt. ”Latawce, dmuchawce, wiatr… Wesołe latawce”. W tej edycji wzięło udział sześć szkół podstawowych z Rzeszowa. Na konkurs, zorganizowany przez nauczycieli świetlicy: p. Irenę Hadło, p. Bożenę Kuśnierz oraz p. Natalię Rokosz, wpłynęło wiele ciekawych oraz wspaniałych latawców i wiatraków. 

 

Nagrody otrzymali: 

 

 • Aleksandra Chudzik kl 2d           SP 24, op. Bartosz Bereś 
 • Maja Wisz kl. 3                           SP 25, op. Ewa Mocha 
 • Maria Kudawska kl.2                  SP 25, op. Anna Sikora 
 • Jan Mazurek kl.3                        Zespół Szkół Specjalnych im. Unicef, op. Gabriela Łojko 
 • Michał Żądło kl.1                        SP 31, op. Marlena Malinowska 
 • Zuzann Chciuk kl.4                    Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, Zespół Szkół                          

                                                     Muzycznych nr 2, op. Marta Banek 

 • Emma Sosnowska kl.1c            SP 16, op. Janusz Warzocha 

 

Wyróżnienia otrzymali: 

 

 • Filip Szydełko kl. 1b                   SP 31, op. Marlena Malinowska 
 • Antonina Bajorek kl. 4                Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, Zespół Szkół  

                                                     Muzycznych nr 2, op. Marta Banek 

 • Anita Jakubska kl.2c                  SP 16, op. Michał Durek 
 • Oliwia Głowacka kl.2a               SP 16, op. Michał Durek 
 • Oliwia Wesół kl.3a                     SP 16, op. Janusz Warzocha   
 • Polina Ivashko                           SP 16, op. Regina Kusak 
 • Yeva Kustyk                              SP 16, op. Regina Kusak 

 

Wszystkim dzieciom i ich opiekunom serdecznie dziękujemy za udział oraz gratulujemy sukcesów. Zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku. 

 

Milena Cyrnek – uczennica klasy 8d oraz Emilia Wasilewska- uczennica klasy 5b  zostały laureatkami VI edycji Powiatowego  Konkursu Literackiego „Pisać każdy może …” pod honorowym patronatem Polskiego Radia Rzeszów. Uczennice do konkursu przygotowała pani Paulina Kapanowska oraz pani Dorota Stopyra. 

 

Szkoła/Uczeń 

Godzina 

Egzaminu ustnego 

SP11 

 

Gabriel Rykała 

8:30 

Maja Barć 

8:45 

Maksymilian Łuszcz 

9:00 

SP18 

 

Mia Barker 

9:15 

Nikola Karkosza 

9:30 

Weronika Skrutek 

9:45 

Agnieszka Kania 

10:00 

Malena Wisłocka 

10:15 

ZSO4 (SP30) 

 

Adam Piątek 

10:30 

Tymoteusz Paśko 

10:45 

SP25 

 

Przemysław Mikiciuk 

11:00 

PROMAR 

 

Zofia Szczepkowicz 

11:15 

SP9 

 

Filip Korczyński 

11:30 

SP28 

 

Nadia Tomaka 

11:45 

ZS TRZEBOŚ 

 

Kacper Szczepanik 

12:00 

ZSP10 (SP4) 

 

Emilia Kwaśnik 

12:15 

SP16 

 

Tomasz Żaczek 

12:30 

Gabriela Woźna 

12:45 

Poniżej przedstawiamy wyniki drugiego etapu konkursu języka angielskiego GO WEST. Uczniów, którzy zakwalifikowali się do egzaminu ustnego zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 16 w Rzeszowie dnia 15.05.2023 na ustaloną poniżej godzinę.  

W dniu 17.04.2023 w Naszej Szkole odbył się II etap powiatowego konkursu języka angielskiego Go West. W drugim etapie wzięło udział około 70 uczniów  
z 18 szkół podstawowych miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego. Test składał się z 3 częściListening, Reading oraz Writing. Konkurs objęty jest Patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz Szkoły Języków Obcych PROMAR. 

fd

Konkurs „Mistrz matematyki”

Zachęcamy do udziału w szkolnym konkursie „Mistrz Matematyki” adresowanym dla uczniów klas IV - VIII Szkoły Podstawowej nr 16 w Rzeszowie.
Konkurs odbędzie się:
- w dniu 18.05.2023 r. (czwartek) dla klas IV – V o godzinie 13:45
- w dniu 18.05.2023 r. (czwartek) dla klas VI – VIII o godzinie 14:35

Każdy chętny zgłasza się osobiście do swojego nauczyciela matematyki do 12.05.2023.


Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielą nauczyciele matematyki.
Zapraszamy!

Regulamin

 

Regulamin szkolnego konkursu plastyczno-historycznego 

„Poczet królów Polskich” 

 

Organizator konkursu: 

Szkoła Podstawowa nr 16 w Rzeszowie.  

Czas trwania konkursu: 

od 1.02.2023r. do 01.03.2023r. 

Cele konkursu: 

 • Rozwijanie zainteresowania historią. 
 • Rozszerzenie wiedzy historycznej i umiejętności artystycznych. 
 • Prezentacja kreatywnych pomysłów uczniów. 

Warunki uczestnictwa: 

 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-8. 
 • Techniki wykonywania pracy: ołówek, kredka, farby plakatowe, akrylowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne. Format pracy: A4 blok techniczny. 
 • Uczestnik wykonuje tylko jedną pracę, wykonaną indywidualnie. 
 • Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu: „Poczet Królów Polskich". 

Termin dostarczania prac: 

 • Prace należy dostarczyć do Organizatorów konkursu - klasy młodsze 1-3 p. Anna Kiełb, klasy starsze 4-8 p. Karolina Woszczak. 
 • Z tyłu pracy powinno znajdować się: imię i nazwisko wykonawcy, klasa, tytuł pracy.  

Ocena i nagrody: 

 • Oceny prac dokona komisja konkursowa - Organizatorzy konkursu. 
 • Ocenie podlegać będą pomysłowość, wyobraźnia artysty, walory artystyczne i estetyka wykonanej pracy. 
 • W konkursie zostanie przyznane miejsce pierwsze, drugie i trzecie oraz wyróżnienia. 
 • W konkursie nie będą brały udziału prace o treści naruszającej prawo bądź godzącej w dobre obyczaje, normy obyczajowe lub społeczne oraz prace, których autorem nie jest zgłaszający. 

Organizatorzy konkursu 

Anna Kiełb 

Karolina Woszczak 

 

SZANOWNI PAŃSTWO – NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Dyrekcja oraz nauczyciele języka angielskiego Szkoły Podstawowej nr 16 w Rzeszowie serdecznie zapraszają uczniów klas VII – VIII ze szkół podstawowych do udziału w kolejnej edycji znowelizowanego powiatowego konkursu języka angielskiego Go West.  

Konkurs Go West objęty jest patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz Szkoły Języków Obcych PROMAR. 

Go West odpowiada poziomowi B1/FCE Common European Framework i jest skierowany do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej. Konkurs, którego forma jest zgodna z formą egzaminów brytyjskich, składa się z 3 etapów i polega na samodzielnym rozwiązaniu testów leksykalno – gramatycznych w połączeniu ze sprawdzeniem umiejętności słuchania  
i komunikacji, o które to umiejętności konkurs zostanie poszerzony w etapie drugim  
i trzecim. Wszystkich nauczycieli języka angielskiego ze szkół podstawowych miasta Rzeszowa zapraszamy na stronę internetową szkoły (www.sp16.resman.pl – Zakładka -  „Weź udział w konkursie lub akcji”), na której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące konkursu.  

 

Regulamin Konkursu

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

Klauzula

 

UWAGA

Konkurs Międzynarodowy Kangur Matematyczny 2023 odbędzie się

16 marca o godzinie 9:00.

Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych uczniów z klas 2 – 8.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma układankę przestrzenną w postaci ostrosłupa  ściętego albo inny wariant układanki przestrzennej.

Należy zapisać się u swojego nauczyciela matematyki, wpłacając

14 złotych ( jest to konieczne, by wziąć udział w konkursie).

Zapisu na konkurs należy dokonać do 11 stycznia 2023.

Szkolnym koordynatorem konkursu jest pani Beata Szewczyk

Kangur Matematyczny
 

REGULAMIN 

Konkursu Ortograficznego dla uczniów klas IV-VIII „Mistrz Ortografii" 

w roku szkolnym 2022/2023 

 

 1. Nazwa konkursu: „Mistrz Ortografii" .
 2. Adresaci konkursu: uczniowie klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 16 w Rzeszowie.
 3. Cele konkursu: 
 • Mobilizowanie do poznania i utrwalania reguł ortograficznych.
 • Rozbudzanie motywacji do korzystania ze słowników ortograficznych.
 • Zachęcanie do zabawy z ortografią.
 • Kształtowanie czujności ortograficznej.
 • Doskonalenie poprawności ortograficznej .
 • Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania umiejętności potrzebnych w kolejnych etapach kształcenia.

 

 1. Ustalenia ogólne: 
 2. a) Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny .
 3. b) W I etapie konkursu mogą brać udział chętni uczniowie z klas IV-VIII.
 4. c) Konkurs jest dwuetapowy  i polega rozwiązaniu testu ortograficznego i wykazaniu się znajomością zasad ortograficznych (I etap) oraz  na napisaniu ze słuchu tekstu dyktanda
  (II etap).   
 5. g) tytuł „MISTRZA ORTOGRAFII" otrzymuje laureat z najwyższą liczbą punktów
  w kategoriach wiekowych:  klasy IV-VI i VII - VIII.

  

 1. Zakres wymagań: 

Konkurs obejmuje następujące treści edukacji polonistycznej, przewidziane w podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego: 

 • Pisownia wyrazów wielką literą;
 • Pisownia wyrazów z „ó" wymiennym i niewymiennym;
 • Pisownia wyrazów z „rz" po spółgłoskach;
 • Pisownia wyrazów z „rz" wymiennym i niewymiennym;
 • Pisownia wyrazów z „ż" wymiennym i niewymiennym;
 • Pisownia wyrazów z „h", „ch";
 • Pisownia wyrazów z „ę", „ą";
 • Pisownia wyrazów z utratą dźwięczności;
 • Pisownia zmiękczeń;
 • Pisownia partykuły „nie" z czasownikami, przymiotnikami, rzeczownikami.

  

 1. Termin konkursu:  19.12.2022r.
 2. Czas trwania: 45 min.
 3.  Do II etapu przechodzą uczniowie, którzy zdobędą min. 75% punktów.  Wygrywa ten uczeń, który nie popełni błędu lub popełni najmniejszą liczbę błędów - uzyska największą liczbę punktów. W przypadku wyłonienia kilku prac bezbłędnych lub o tej samej, najmniejszej liczbie błędów, osoby te otrzymują tytuł „MISTRZA ORTOGRAFII".

 

Organizatorzy: 

nauczyciele języka polskiego 

Szkolny Konkurs 

"Paint a song" 

 Regulamin 

Szkoła Podstawowa nr 16 organizuje zbiórkę

na rzecz bezdomnych kotów i psów z przytuliska

w Majdanie Królewskim

Dary prosimy przynosić do

pani Kasprzyk – Pasternak (świetlica szkolna)

pani Moniki Szaro (sala 302)

pani Ireny Hadło (świetlica szkolna)

Konkurs fotograficzny

„Drzewa w mojej okolicy”

Regulamin konkursu

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Drzewa w mojej okolicy”

 

Cele konkursu

 1. Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno przyrody najbliższej okolicy oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które powstały w sposób naturalny.

 Warunki konkursu

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-8
 2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedno zdjęcie, przedstawiające drzewo lub drzewa swojej okolicy.
 3. Technika wykonanie fotografii jest dowolna.
 4. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
  5. Składane fotografie należy podpisać drukowanymi literami według szablonu:

Tytuł konkursu…

Imię i nazwisko…

Klasa…

Miejsce wykonania fotografii…

 1. Fotografie w wersji papierowej w formacie A4 należy składać do pani Moniki Szaro w terminie do 6.10.2022r.  sala 302

 Ocena i rozstrzygnięcie konkursu

1.Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora.

 1. Decyzje jury są ostateczne.
 2. Podsumowanie konkursu nastąpi podczas szkolnego apelu,

4.W holu szkoły zostaną zaprezentowane wszystkie prace biorące udział w konkursie.

 Postanowienia końcowe

 1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny .
 2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej,

KONKURSU „ŻYWA HISTORIA”

Regulamin