Ogólnopolski program Mały Wolontariat

ProgramMały Wolontariat Cecylki Knedelek (PMWCK) to program edukacyjny dla dzieci w wieku 4-15 lat (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum) stworzony przez panią Joannę Krzyżanek organizowany przy współpracy Wydawnictwa Jedność.

Mały Wolontariat” to:

 • pomysł na uwrażliwienie ludzi na otaczający świat,
 • przestrzeń, w której spotykają się dzieci i dorośli ze wszystkimi swoimi radościami, smutkami, troskami, marzeniami i planami,
 • próba opowiedzenia, jak słuchać, patrzeć, przeżywać, działać i troszczyć się o siebie i innych.

Cele programu „Mały Wolontariat”

 • rozwijanie wśród dzieci wrażliwości na otoczenie,
 • pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach,
 • wspieranie inicjatyw wolontariackich dzieci i młodzieży,
 • budowanie poczucia odpowiedzialności,
 • rozwój zainteresowań i umiejętności,
 • edukacja młodszych kolegów,
 • wsparcie wolontariuszy,
 • promocja życia bez uzależnień,
 • docenianie najaktywniejszych wolontariuszy,
 • wyławianie młodych talentów,
 • promocja wolontariatu.

Pierwszym miejscem, w którym działają wolontariusze jest szkoła i społeczność lokalna: osiedle, ulica, wieś. Tutaj wolontariusze szukają potrzebujących i realizują swoje działania.

Przykłady działań na terenie placówki oświatowej:

 • koleżeńska pomoc w lekcjach,
 • ochrona przyrody i ekologia, np. dokarmianie zwierząt, oszczędzanie energii,
 • segregacja odpadów, prace porządkowe i ogrodnicze wokół szkoły, przedszkola,
 • zbiorki rzeczowe,
 • kiermasze ręcznie wykonywanych ozdób, z których dochód przeznaczany jest na pracę z chorymi i niepełnosprawnymi,
 • odwiedzanie i pomoc niepełnosprawnym rówieśnikom,
 • akcje informacyjne i edukacyjne, uwrażliwiające kolegów na problemy społeczne, środowiskowe, pogadanki na temat wolontariatu,
 • udział w akcjach organizowanych przez inne instytucje.

 

19 września 2016 r. w naszej szkole do programu przystąpiła klasa II c, klasa II es i Szkolne Koło Caritas wraz ze swoimi opiekunami.

Koordynatorem programu jest pani Małgorzata Korczykowska.

zdjęcie przedstawiające grono dzieci w klasie z nauczycielem po środku zdjęcie przedstawiające pięć kobiet stojących koło młodej osoby z pluszową głową maskotki człowieka z żółtymi włosami zdjęcie przedstawiające grono dzieci w klasie z nauczycielem po środku