Świetlica

WITAMY W NASZEJ ŚWIETLICY

w roku szkolnym 2022/2023

Zadaniem świetlicy szkolnej jest wspieranie i uzupełnianie pracy szkoły we wszystkich jej zakresach. Zapewniamy opiekę uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu. Tworzymy alternatywne formy spędzania wolnego czasu. Rozwijamy zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Integrujemy grupy rówieśnicze.

Nasze działania odbywają się w atmosferze życzliwości i zrozumienia oraz zachęty do aktywnego i kreatywnego działania.

Świetlica szkolna działa codziennie w godzinach 6.30-17:00.

W roku szkolnym 2022/2023 do świetlicy szkolnej zapisanych jest 200 uczniów z klas I-V. Dzieci podzielone są na 8 grup wiekowych.

Opiekę nad dziećmi sprawują wykwalifikowani nauczyciele:

 • mgr Irena Hadło – lider świetlicy
 • mgr Joanna Kasprzyk-Pasternak
 • mgr Bożena Kuśnierz
 • mgr Regina Kusak
 • mgr Janusz Warzocha
 • mgr Michał Durek

Ramowy rozkład dnia w świetlicy

 • 6.30-8.00 – Przychodzenie dzieci do świetlicy, rozmowy indywidualne z wychowankami, zabawy dowolne pod kierunkiem nauczyciela
 • 8.00-8.50 – Drugie śniadanie
 • 8.50-11.00 – Zajęcia programowe zgodne z tematyką realizowaną w świetlicy, zajęcia w grupach zainteresowań pod kierunkiem nauczyciela
 • 11.25-13.30 – Obiad. Zabawy dowolne w grupach.
 • 13.30-15.30 – Zajęcia w grupach zainteresowań pod kierunkiem nauczyciela:
 • 15.30-17.00 – Rozchodzenie się dzieci do domów, zajęcia relaksacyjne, zabawy dowolne w sali.

Zajęcia świetlicy

 • Zręczne ręce wszystko potrafią – prowadząca Irena Hadło
 • Łamigłówki mądrej główki – prowadząca Irena Hadło
 • Zajęcia z papieroplastyki – prowadząca Irena Hadło
 • Bajkoterapia – prowadząca Joanna Kasprzyk-Pasternak
 • Zajęcia czytelnicze „Warto czytać” – prowadząca Joanna Kasprzyk-Pasternak
 • Gry i zabawy stolikowe – prowadząca Joanna Kasprzyk-Pasternak
 • Kodowanie na dywanie – prowadząca Bożena Kuśnierz
 • Zabawy plastyczne – prowadząca Bożena Kuśnierz
 • Angielski na co dzień – prowadząca Regina Kusak
 • Poetyckie prace plastyczne – prowadząca Regina Kusak
 • Kółko warcabowe – prowadzący Janusz Warzocha i Michał Durek
 • Gry i zabawy ruchowe – prowadzący Michał Durek
 • Sport to zdrowie – prowadzący Janusz Warzocha

Lista aktualności


 • Świetlica 2022/2023

  PÓŁKOLONIA W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU „BEZPIECZNA PRZYSTAŃ – DZIAŁANIA TERENOWE” Od 16 do 30 sierpnia 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 16 był realizowany program „Bezpieczna przystań – działania terenowe” organizowany przez Fundację Polki mogą wszystko.…
  Czytaj dalej
 • zdjęcie przedstawiające dzieci z nauczycielami pozujące do zdjęcia z dyplomami i wyróżnieniami

  Rozstrzygnięcie konkursu walentynkowego

  4 marca 2022 roku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą kartkę walentynkową zorganizowanego dla klas I – IV. Uczniowie naszej szkoły chętnie angażowali się w przedsięwzięcie i próbowali swoich sił, tworząc kreatywne prace pełne serc,…
  Czytaj dalej