Stołówka Szkolna

Uwaga !!!

Zmiana wysokości dziennej stawki żywieniowej.

Obowiązująca stawka od września 2022 r. to 5,00 zł za 1 dzień.


PŁATNOŚCI ZA OBIADY

Informacja dla Rodziców

 

Szanowni Państwo,

Podstawą do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej jest utworzenie konta dla dziecka w aplikacji „zamowposilek.pl”.

Opłatę za obiady w stołówce szkolnej za miesiąc GRUDZIEŃ 2023 należy dokonać do dnia 26-go listopada 2023.

 

Wpłaty za obiady można dokonać na dwa sposoby:

na konto szkoły o numerze: 56 1020 4391 0000 6502 0187 4874

( pamiętając o złożeniu zamówienia okresowego na cały miesiąc październik, będzie to możliwe po zaksięgowaniu Państwa wpłaty na koncie w aplikacji

„ zamowposilek.pl”)

W tytule: Imię i nazwisko ucznia oraz klasa

 

lub

bezpośrednio przez aplikację „ zamowposilek.pl”

( zamawiając okresowo posiłki i od razu płacąc za nie)

 

Opłata za m-c Grudzień wynosi:

16 dni x 5,00zł = 80,00zł

Opłata została naliczona do dnia 22.12.2023r.

W przypadku nie uregulowania opłaty i nie złożenia zamówienia w podanym terminie , aplikacja „ zamowposilek.pl” nie uwzględni takich uczniów do przygotowania i wydania posiłku.

Nieobecność ucznia na obiedzie należy zgłosić do godz. 7.30 danego dnia , w którym zaistnieje nieobecność poprzez aplikację „ zamowposilek.pl”.

 

Z poważaniem

Dorota Rząsa

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Nr 16 w Rzeszowie

 

Płatności za obiady w stołówce szkolnej można dokonać w formie przelewu, w którym należy umieścić następującą informacje:

Nazwa odbiorcy: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16, UL. BOHATERÓW 1, 35-112 RZESZÓW

Nr rachunku odbiorcy: 56 1020 4391 0000 6502 0187 4874

Kwota: ……………zł (prawidłowa kwota naliczona za obiady za dany miesiąc po uwzględnieniu odpisów, nadpłat oraz niedopłat. Informacje te będą dostępne u Intendenta)

Nazwa zleceniodawcy: Imię i Nazwisko oraz adres wpłacającego

Tytułem: Opłata za żywienie w stołówce szkolnej (proszę podać rok i miesiąc, którego dotyczy wpłata, imię i nazwisko ucznia oraz klasę).

Dokumenty do pobrania

Jadłospis 19.06.2023 - 22.06.2023

W poniższym załączniku jadłospis 19.06.2023 - 22.06.2023

Pobierz: Jadłospis 19.06.2023 - 22.06.2023 [470 KB, pdf]