Współpraca z SJO Promar

W ramach współpracy Szkoły Podstawowej nr 16 w Rzeszowie ze Szkołą Języków Obcych PROMAR i  z inicjatywy dyrektorów obydwu szkół, w roku szkolnym 2015/16 realizowany jest projekt edukacyjny dla uczniów klas I-III. Projekt zakłada wytypowanie trzech uczniów, drogą rekrutacji, którzy zostaną przyjęci na promocyjny kurs języka angielskiego do SJO PROMAR i będą w nim uczestniczyć

do ukończenia klasy VI. W każdym kolejnym roku szkolnym w kursie będzie uczestniczył jeden uczeń

z  klasy  I,  również  do ukończenia   klasy  VI.  Kurs   jest  dofinansowany
w wysokości 80% przez SJO,
a resztę należności opłacają rodzice uczniów, wyłonionych drogą rekrutacji. Nad prawidłową rekrutacją czuwa komisja, w skład której wchodzą opiekunowie Szkolnego Koła Caritas, pani Izabela Marczydło-przewodnicząca, ks. Marcin Olszewski, pani Krystyna Wanat (pedagog) oraz pełnomocnik ds. marketingu i promocji SJO, pani Irena Długosz.

Dnia 24.09.2015r. nastąpiło uroczyste wręczenie zaświadczeń uprawniających dzieci do odbycia kursu  w SJO Promar.

zdjęcie przedstawiające piątkę ludzi stojących przodem do siebie zdjęcie przedstawiające pięć kobiet i księdza stojących za uczennicą z dyplomem zdjęcie przedstawiające księdza, i kobietę stojącą w tle. Na pierwszym planie jest kobieta i młody chłopiec patrzący na siebie zdjęcie przedstawiające grono pedagogów stojących za uczniem z dyplomem