Gabinet higienistki szkolnej

Higienistka szkolna, pani Anna Kopacz pracuje w Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie w roku szkolnym 2022/2023 w dniach:

  • Poniedziałek 7.25 – 15.00
  • Wtorek 7.25 – 10.40
  • Środa 7.25 – 15.00
  • Czwartek 7.25 – 15.00 

Szanowni Państwo !!!

Od kilku lat w szkołach zdarzają się przypadki wszawicy. Ta choroba może dotknąć każdego. Dlatego bardzo ważne jest, aby raz w tygodniu rodzice przejrzeli głowy swoich dzieci. Jeśli będzie dla Państwa coś niepokojącego zawsze służę radą i pomocą.

Za higienę osobistą dziecka odpowiadają rodzice. W przypadku stwierdzenia u swojego dziecka wszawicy należy zatrzymać dziecko w domu do czasu wyleczenia  i niezwłocznie zgłosić do wychowawcy klasy.

Będzie to sygnałem dla szkoły do przejrzenia pod kątem czystości danej klasy.

Higienistka Środowiska Szkolnego

Anna Kopacz 


Program Fluoryzacyjny

W roku szkolnym 2022/2023 realizowany jest program fluoryzacji w następujących terminach:

  • 24, 25, 26 Październik 2022 r.
  • 5, 7, 9 Grudzień 2022 r.
  • 9, 10, 11 Styczeń 2023 r.
  • 20, 21, 22 Luty 2023 r.
  • 27, 28, 29 Marzec 2023 r.
  • 8, 9, 10 Maj 2023 r.

W Grudniu planowana jest także akcja „Proste plecy”, w ramach tej akcji odbędą się badania klas pierwszych przez lekarza ortopedę. Odbędą się badania (zaległe) siedmiolatka (klasy pierwsze) w ramach bilansu zdrowia.

W klasach trzecich wykonany zostanie bilans dziesięciolatka, w ramach którego zostanie dokonany pomiar wzrostu i wagi, ciśnienia tętniczego, ocena postawy ciała, badanie wzroku i widzenia barw. Zostanie też wypisany wniosek do lekarza rodzinnego.

W klasach piątych i siódmych zostaną wykonane badania przesiewowe, pomiar wzrostu i wagi, ciśnienia tętniczego, ocena postawy ciała, badanie wzroku i widzenia barw. W klasach siódmych zostaną wypisane wnioski do lekarza rodzinnego.

Przeprowadzona będzie również profilaktyka zdrowotna. Obejmować będzie następujące klasy : 1,2,5,6,7,8 natomiast dotyczyć będzie prawidłowego odżywiania, higieny, uzależnień oraz zdrowia psychicznego.

Jeśli u dziecka występują jakieś poważne problemy zdrowotne należy je zgłosić do gabinetu.

Higienistka Środowiska Szkolnego

Anna Kopacz