Co oferujemy

Motto Szkoły Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie

„U nas Twoje Dziecko jest radosne i bezpieczne”

Szkoła Podstawowa Nr 16 mieści się przy ul. Bohaterów 1 w Rzeszowie, na osiedlu KMITY,
w sąsiedztwie stadionu RESOVIA. Teren szkoły jest bezpieczny dla uczniów.

Oferujemy:

 • wysoką jakość nauczania,
 • obowiązkową naukę języków obcych – j. angielski, j. hiszpański lub j. niemiecki,
 • uczestnictwo w ciekawych projektach i programach szkolnych,
 • udział w różnych kołach zainteresowań (humanistyczne, matematyczne, przyrodnicze, Miłośników Historii, ogólnorozwojowe, plastyczno-plenerowe, dziennikarskie, teatralne, szachowe, turystyczne, sportowe, grafomotoryczne, zręcznych rąk, terapia dzieci leworęcznych, taneczne i inne) – 64 rodzaje zajęć pozalekcyjnych,
 • czyste, słoneczne i kolorowe sale lekcyjne z atrakcyjnymi pomocami,
 • jednozmianową naukę,
 • pełną opiekę świetlicy,
 • stołówkę z pysznymi, zróżnicowanymi i zdrowymi obiadami,
 • zajęcia na basenie,
 • udział w zajęciach dziecięcych zespołów tanecznych,
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,
 • obozy narciarskie podczas ferii,
 • pomoc uczniom z dysleksją – terapia pedagogiczna,
 • zajęcia z pedagogiem szkolnym,
 • pomoc uczniom z trudnościami w nauce – zajęcia dydaktyczno-wychowawcze,
 • pomoc Rodzicom w uzyskaniu fachowej porady w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej,
 • bezpośredni kontakt z dyrekcją, nauczycielami poprzez e-dziennik.

Dzieci poszerzają wiedzę poprzez:

 • udział w programach, projektach i przedsięwzięciach edukacyjnych: Program „Szkoła Współpracy”, Program „Kids Athletics” – lekkoatletyka dla każdego, Projekt „Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia, Edukacja Globalna, Projekt „Krokus”, Projekt „Mały Mistrz”, Przedsięwzięcia: „Matlandia”, Badminton, Poczytajki, Kolorowe dni,
 • udział w wielu konkursach szkolnych, międzyszkolnych, ogólnopolskich, międzynarodowych, zgodnych z zainteresowaniem dziecka,
 • udział w akcjach edukacyjnych i charytatywnych,
 • wyjazdy do teatru, kina, muzeum,
 • wycieczki edukacyjne, ścieżki przyrodnicze,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi.

Zapewniamy:

 • wszechstronny rozwój dziecka,
 • dajemy radość uczenia się,
 • kształcimy nowe umiejętności,
 • rozwijamy samodzielność i twórczą aktywność,
 • życzliwy kontakt z fachową kadrą pedagogiczną.

Baza szkoły:

Baza szkoły:

 • Dobrze wyposażone sale lekcyjne:
  • w każdej znajduje się komputer z dostępem do internetu,
  • w pięciu salach są projektory multimedialne,
  • w czterech – tablice interaktywne.
 • Dwie nowoczesne pracownie komputerowe z internetem,
 • Biblioteka i czytelnia multimedialna,
 • Gabinet terapii pedagogicznej,
 • Świetlica pracująca w godzinach od 6:30 do 16:30,
 • Pełnowymiarowa sala gimnastyczna o wymiarach 15 m x 30 m,
 • Wielofunkcyjne nowoczesne boisko m. in.: do piłki nożnej i piłki siatkowej i innych gier,
 • Salka do zajęć z gimnastyki korekcyjnej,
 • Kolorowa sala zabaw dla dzieci przebywających w świetlicy,
 • Nowoczesny plac zabaw utworzony w ramach projektu „Radosna szkoła”,
 • Stołówkę oferującą zdrowe, smaczne dwudaniowe obiady,
 • Sklepik szkolny,
 • Monitoring,
 • Budynek szkoły otacza zieleń.

Dojazd autobusem linii: 9, 10, 17, 34, 40.