Dla rodziców i uczniów

Szanowni Państwo, informuję, że nauczyciele oraz higienistka szkolna prowadzą pogadanki z uczniami na temat profilaktyki zdrowotnej oraz higieny osobistej.

Z poważaniem

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 w Rzeszowie

Dorota Rząsa


Wytyczne CKE, MEiN i GIS co do przeprowadzenia Egzaminu Ósmoklasisty


Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. „Primus inter pares”