Czcionka

Kontrast

Wymiana z Macedonią

Opublikowano 22 października 2023, 07:15

Szkoła Podstawowa nr 16 w Rzeszowie bierze udział w projekcie Międzynarodowa Wymiana Młodzieży – Zielona wymiana: „Budowanie świadomości ekologicznej i współpracy między młodzieżą Polski i Macedonii.”