Czcionka

Kontrast

Projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki „Zielona wymiana. Budowanie świadomości ekologicznej i współpracy między młodzieżą Polski i Macedonii” w naszej szkole.

Opublikowano 27 listopada 2023, 09:06

W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła wzięła udział w projekcie MEiN wymiany międzynarodowej zrealizowanym wspólnie ze szkołą partnerską 25 Maji w Skopje – stolicy Macedonii Północnej. W wymianie uczestniczyło 12 uczniów klas 7-8 oraz 12 uczniów z Macedonii.
Koordynatorkami projektu były: pani dyrektor Dorota Rząsa, pani Klaudia Klisowska oraz pani Monika Szaro. Nad prawidłowym przebiegiem przedsięwzięcia czuwała pani dyrektor Dorota Rząsa, która towarzyszyła nam podczas pobytu w Macedonii Północnej.
Głównym celem „Zielonej wymiany” była integracja młodzieży oraz uświadomienie jak duży wpływ na środowisko ma człowiek. Jako pierwsi odwiedzili nas Macedończycy. Gościliśmy ich od 9 do 12 października 2023 r..  Na początku macedońscy uczniowie, dyrektor szkoły 25 Maji – Fadilem Murtezani, koordynatorka projektu po stronie macedońskiej – Arlinda Kastrati oraz pedagog– Azizem Kurtishi zwiedzili naszą szkołę. Później pani Monika Szaro przeprowadziła  zajęcia m.in. „Jak ratować klimat”, podczas których uczniowie w grupach stworzyli kreatywne prace plastyczne, a następnie prezentowali je w języku angielskim. Odbyły się tez warsztaty m.in. z pszczelarzem, który opowiedział uczniom o swojej pracy, a także o tym jak ważna jest rola pszczół w środowisku. Następnie wraz z opiekunami udali się na wycieczkę do rzeszowskiego oddziału MPWiK, gdzie poznali tajniki oczyszczania wody oraz pracy wodociągów. Po powrocie odbyła się wspólna integracja – słodki poczęstunek w postaci polskiej tradycyjnej szarlotki oraz prezentacja o regionie Podkarpacia i naszej szkole.
Trzeciego dnia wizyty zorganizowano wycieczkę w Bieszczady, podczas której uczniowie zdobywali Połoninę Wetlińską, a także podziwiali widoki z kolejki gondolowej PKL Solina.
Serdecznie dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i współpracę podczas wymiany. Nasza wizyta w Skopje miała miejsce w miedzy 4 a 9 listopada 2023 r. Pobyt w Macedonii był dla naszych uczniów nie tylko żywą lekcją języka angielskiego, szansą na poznanie kultury i historii albańskiej oraz macedońskiej, ale również możliwością wykorzystania w praktyce swojej wiedzy i umiejętności z zakresu języka angielskiego i ekologii. Oprócz zajęć praktycznych i warsztatów o tematyce ekologicznej w szkole 25 Maji, uczniowie zwiedzili kanion Matka – jedną z najbardziej znanych atrakcji turystycznych, odwiedzili Muzeum Przyrody i oczywiście zwiedzili Skopje – miasto, opisywane w przewodnikach jako „inne niż wszystkie”.
Dzięki wymianie międzynarodowej uczniowie doskonalili umiejętności językowe, poszerzyli swoje horyzonty i poznali kulturę innego kraju. Uczniowie rozwinęli swoje kompetencje miękkie – pojęcie to jest trudne do zrozumienia dla młodych ludzi, ale jest kluczowe w ich rozwoju osobistym. Kreatywność, współpraca w grupie, motywacja do działania, umiejętność zarządzania czasem – to tylko niektóre elementy, które są rozwijane w projekcie w sposób bardzo naturalny. Rozwój osobisty jest nierozerwalnie powiązany z kompetencjami miękkimi. Dzięki wyjazdom i przyjmowaniu u siebie gości uczniowie stają się bardziej otwarci, przełamują indywidualne bariery, np. stres w prezentowaniu własnej pracy czy też w posługiwaniu się językiem angielskim. Młodzi ludzie odkrywają także swoje mocne strony. Wymiana kulturowa to z pewnością największa wartość dodana projektu, który podniósł również wiedzę i świadomość ekologiczną naszych uczniów.