Szkoła Podstawowa nr 16 w Rzeszowie
Siatkówka i lekkoatletyka - moim sportem. PDF Drukuj

 

W roku szkolnym 2015/2016 w szkole realizowana jest innowacja dotycząca piłki siatkowej i lekkoatletyki podczas zajęć pozalekcyjnych. Koordynatorem innowacji jest pan Tomasz Kamuda.

Cele innowacji: Celem zadania  jest  zorganizowanie   zajęć  sportowych
z piłki siatkowej i lekkoatletyki. Zajęcia ruchowe będą miały na celu kształtowanie umiejętności sportowych, wzmacnianie zdrowia i kondycji fizycznej dzieci
i młodzieży.

Efekty innowacji:  Uczeń   udoskonali    swoje   umiejętności  techniczne
i   taktyczne    dotyczące   piłki   siatkowej   i   lekkoatletyki;   Będzie   dbał
o prawidłową postawę ciała; zrozumie potrzebę higienicznego i zdrowego trybu życia.

 


W roku szkolnym 2015/2016 w szkole realizowana jest innowacja dotycząca piłki siatkowej
i lekkoatletyki podczas zajęć pozalekcyjnych. Koordynatorem innowacji jest pan Tomasz Komuda.

Cele innowacji: Celem zadania jest zorganizowanie zajęć sportowych z piłki siatkowej i lekkoatletyki. Zajęcia ruchowe będą miały na celu kształtowanie umiejętności sportowych, wzmacnianie zdrowia i kondycji fizycznej dzieci
i młodzieży.

Efekty innowacji: Uczeń udoskonali swoje umiejętności techniczne i taktyczne dotyczące piłki siatkowej i lekkoatletyki; Będzie dbał o prawidłową postawę ciała; zrozumie potrzebę higienicznego i zdrowego trybu życia.