Szkoła Podstawowa nr 16 w Rzeszowie
Pedagog szkolny PDF Drukuj

 

 

Pedagog szkolny pomaga uczniom, rodzicom i nauczycielom

 

 

Do zadań pedagoga w szkole należy w szczególności:

 

 

1.Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów,

2.Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

3.Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych,

4.Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,

5.Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.

 

 

GODZINY PRACY

Pedagoga szkolnego

 

PONIEDZIAŁEK                   09.00 - 15.00

zajęcia wyrównawcze           /12.30-13.35/

 

WTOREK                              8.00 - 12.00

 

ŚRODA                                10.00 - 16.00

zajęcia wyrównawcze          /11.45-12.30/

 

CZWARTEK                          8.00 - 13.00

zajęcia wyrównawcze           /11.45-12.30/

konsultacje z nauczycielami w sprawie uczniów     /13.00-14.00/

 

PIĄTEK                                  9.00 - 14.00

konsultacje z nauczycielami w sprawie uczniów     /8.00-9.00/

zajęcia wyrównawcze            /11.45-12.30/