Szkoła Podstawowa nr 16 w Rzeszowie
Pedagog szkolny PDF Drukuj

 

Pedagog szkolny pomaga uczniom, rodzicom i nauczycielom

 

Do zadań pedagoga w szkole należy w szczególności:

 

1.Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów,

2.Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

3.Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych,

4.Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,

5.Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.

 

 

GODZINY PRACY

Pedagoga szkolnego

 

PONIEDZIAŁEK                   10.00 - 16.00

zajęcia korekcyjno – wyrównawcze        /12.45-13.30/

 

WTOREK                             8.00 - 14.00

zajęcia korekcyjno – wyrównawcze        /8.50-9.35/

 

ŚRODA                                8.00 - 14.00

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne     /8.50-9.35/

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne     /11.45-12.30/

 

CZWARTEK                           8.00 - 13.00

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne     /8.00-8.45/

PIĄTEK                                  8.00 - 12.00

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne     /8.00-8.45/

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne     /8.50-9.35/