Szkoła Podstawowa nr 16 w Rzeszowie
Kreatywnie i razem PDF Drukuj

W roku szkolnym 2015/2016 w szkole realizowana jest innowacja programowo-metodyczna "Kreatywnie i razem". 

Koordynatorem innowacji jest pani Aneta Romb.

 

Cele innowacji: Celem zadania jest wspomaganie dziecka w rozwoju jego predyspozycji, zdolności poznawczych.

Kształtowanie postawy współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności. Podniesienie skuteczności kształcenia.

 

Efekt innowacji: Uczeń będzie pogłębiał i systematyzował wiedzę z różnych dziedzin, aktywnie uczestniczył w życiu szkoły i środowiska, stosował w praktyce umiejętności i wiedzę z zakresu tańca, sportu i malarstwa.

 


 

 

Prawie MasterChef Junior w 1d - robimy sałatki

 

 

 

22 kwietnia 2016 r. odbyły się zajęcia prawie jak z MasterChef’a, na których uczniowie klasy 1d, pod opieką wychowawczyni pani Anety Romb, wykonywali sałatkę wiosenną.  

 

Celem lekcji było zapoznanie uczniów z zasadami zdrowego odżywiania oraz kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.  Dzieci uczyły się organizacji pracy w czasie sporządzania sałatki. Uczniowie odpowiednio przygotowani do pracy, z wielkim zaangażowaniem dzielnie kroili przyniesione do szkoły warzywa.

 

Po skończonej pracy, ze smakiem zjedli swoje pyszności.

 


 


 

Uczymy się udzielać pierwszej pomocy

 

 

 

21 kwietnia 2016 r. w klasie 1d, której wychowawcą jest pani Aneta Romb odbyły się zajęcia z pierwszej pomocy. Uczniowie przeszli krótki kurs profesjonalnego wzywania pomocy oraz rzetelnego przekazywania informacji dotyczących nieszczęśliwego zdarzenia. Każdy z uczestników mógł wykorzystać zdobyte informacje podczas ćwiczeń z użyciem fantoma.

 

Dzieci z prawdziwym zaangażowaniem przystępowały do zajęć motywowane faktem, iż wiedza o tym, jak należy nieść pomoc, może uratować czyjeś życie.

 


 

Lekcja o autyzmie

 

22 kwietnia 2016 r. w klasie 1d, której wychowawcą jest pani Aneta Romb, odbyły się zajęcia o autyzmie. Głównym założeniem spotkania było wyjaśnienie uczniom, na czym on polega, jakie są charakterystyczne cechy, zachowania i upodobania osób z autyzmem.

 

Prowadzący  uświadomił uczniom, jak czują się dzieci autystyczne podczas  przerwy i na jakie trudności w szkole napotykają.

 


 


 

Akademia Nauk

 

 

 

8 kwietnia 2016 r. odbyły się, organizowane przez Akademię Nauk, warsztaty naukowe pt. Optyka. Zostały one przeprowadzone w klasie 1d, której wychowawcą jest pani Aneta Romb.

 

Celem spotkania było zapoznanie uczniów ze zjawiskami optycznymi występującymi w przyrodzie oraz pogłębianie rozumienia praw fizycznych z zakresu optyki. Uczniowie dowiedzieli się na czym polega prostolinijność światła, jego załamanie i rozproszenie. Nauczyli się również jak powstaje cień.

 

Oprócz aspektów naukowych nie zabrakło wspaniałej zabawy.