Szkoła Podstawowa nr 16 w Rzeszowie
Gry i zabawy sportowe. Badminton. PDF Drukuj

BADMINTONIŚCI NA START

- zapraszamy do rozrywek międzyszkolnych 

VII Ligi dla  kl. 1-7

 

REGULAMIN  SZKOLNEJ  LIGI  BADMINTONA

 

1. Organizatorem zawodów jest Uczniowski Klub Sportowy TKKF „Sprint” działający przy Zespole Szkół Nr 10 w Rzeszowie.

 

2. SZKOLNA LIGA BADMINTONA (w skrócie SLB) to zawody indywidualne.

W SLB mogą uczestniczyć zawodnicy, uczniowie rzeszowskich szkół podstawowych z klas 1 – 7 oraz gimnazjum z klas 2 – 3.

Do SLB zostanie dopuszczonych maksimum 60 osób, (30 dziewczynek, 30 chłopców), które jako pierwsze zgłoszą swój akces do rozgrywek.

 

3. System rozgrywek: 

mecze będą rozgrywane raz w tygodniu ( w soboty),

system rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych graczy,

rozgrywki rozpoczynają się od godz. 9:30 i trwają do ok. 13:00,

każdy mecz  trwa do dwóch wygranych setów, 

sety rozgrywane są do 11 punktów, 

nad porządkiem zawodów czuwa sędzia główny,

poszczególne mecze sędziują zawodnicy, a w przypadku sytuacji spornych sędzia główny wyznacza sędziego pomocniczego (instruktora).

 

4. Punktacja: 

za każde spotkanie zawodnicy – uczniowie otrzymują punkty:

-za zajęcie I miejsca 5 pkt

-za zajęcie II miejsca 4 pkt

-za zajęci  III miejsca  3 pkt

-za zajęcie IV miejsca 2 pkt

-za kolejne każde miejsce 1 pkt.

 

Zawodnicy, którzy w danym dniu nie biorą udziału w lidze, nie otrzymują  punktów.

O wygraniu całej ligi decyduje ilość zdobytych punktów we wszystkich spotkaniach. 

W przypadku takiej samej ilości punktów na końcu ligi, decyduje wynik bezpośredniego meczu. 

 

5. Terminy i miejsce: 

SLB rozpoczyna swoje rozgrywki w sobotę 7.10.2017 r. (z wyłączeniem 14.10. 2017 r. i  11.11.2017 r.),

zakończenie rozgrywek:  02.12.2017 r.,

hala : Zespół Szkół  nr 10 w Rzeszowie  ul. Dębicka 288,

termin zgłoszeń: zamknięty, tzn. do 5.10.2017 r.

 

6. UKS TKKF „Sprint” zapewnia: 

salę z 4 kortami do badmintona,

profesjonalne warunki rywalizacji sportowej, 

rakietki,

nylonowe lotki do gry. 

 

7. Nagrody: 

wszyscy startujący otrzymują pamiątkowe medale i dyplomy, a uczniowie/ zawodnicy, którzy zajęli  miejsca I – III otrzymują puchary, medale i dyplomy.

 

8. Przepisy SLB: 

zawodnicy posiadają  strój sportowy (obuwie zamienne), 

zawodnik nie ma prawa do przełożenia  meczu,

organizator może z przyczyn technicznych lub innych przełożyć spotkanie 

     i informuje o tym uczestników,

zawodnicy zgłaszają się (swoją obecność) sędziemu głównemu zawodów na 10 minut przed meczem, 

interpretacja przepisów SLB przysługuje wyłącznie organizatorowi i on rozstrzyga wszelkie spory,

pozostałe zasady zgodnie z PZBad,

wszystkie aktualne informacje znajdować się będą w Internecie pod adresem www.zs4.rzeszow.pl ,

podpisanie formularza zgłoszeniowego jest równocześnie wyrażeniem zgody rodziców na zamieszczenie imienia, nazwiska, wyników oraz zdjęć i fotorelacji z udziałem ich dzieci na stronie internetowej ZS Nr 10 w Rzeszowie, a także na facebook uks tkkf sprint  w Rzeszowie.

9. Zgłoszenia: u pani Grażyna Skawiny do 5.10.2017r.

 

  Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

 

szkoła (pełna nazwa)

opiekun 

numer telefonu

imię, nazwisko zawodnika

e-mail 

 

Każdy z uczestników musi dostarczyć pisemną zgodę rodzica (opiekuna prawnego) na uczestnictwo w SLB. 

Impreza nie jest objęta dodatkowym ubezpieczeniem NW.   

 Ze względu na fakt, że badminton jest sportem niezwykle przyjaznym i eleganckim, a w Polsce z roku na rok przybywa coraz więcej miłośników tej dyscypliny, zdecydowaliśmy się prowadzić zajęcia wg programu” Mądrze, zdrowo i ciekawie żyć”, będące kontynuacją innowacyjnego projektu „Przygoda z badmintonem”.

Zajęcia nauki gry oraz zabawy sportowe odbywają się pod kierunkiem pani Grażyny Skawiny i pani Aldony Akwarskiej-Stanisz – nauczycielek świetlicy, a także instruktorek sportu i badmintona. Natomiast pani Beata Materna-Leja – nauczycielka wychowania fizycznego prowadzi sportowe gry i zabawy oraz przygotowanie do zawodów.

Ideą przewodnią zajęć jest wychowywanie dzieci poprzez sport i zabawę, a głównym zadaniem pozostaje zainteresowanie grą w badmintona, jako przyjemną i pożyteczną dyscypliną sportu, ponieważ może uprawiać ją każdy bez względu na wiek lub poziom zaawansowania.

Należy pamiętać, że podczas gry pracuje całe ciało, a energia pozyskiwana jest zarówno z procesów tlenowych jak i beztlenowych. Systematyczny trening kształtuje sprawność fizyczną, w tym szczególnie cechy takie jak: koordynacja ruchowa, szybkość, siła i wytrzymałość.

Innym atutem uprawiania badmintona jest konieczność ciągłej analizy sytuacji na korcie, zmuszającej do logicznego i szybkiego reagowania, a także rozwijanie zdolności przewidywania.

Efekty wspólnej pracy dały się zauważyć podczas szeregu imprez organizowanych w Zespole Szkół nr 4 w Rzeszowie, w których nasi wychowankowie zajmowali wysokie lokaty:

 

Finał Szkolnej Ligi Badmintona – grudzień 2014 r.

-I miejsce Alicja Marciniec z kl. V c

-III miejsce Wiktoria Pieniążek z kl. VI c

Pozostali uczniowie, którzy reprezentowali naszą szkołę: Dominika Rechtoń, Ewelina Smoleń, Aleksandra Rząsa, Zuzanna Kalandyk, Seweryn Zając i Wiktor Rafa zajęli dalsze miejsca.

 

IV Rodzinny Turniej Badmintona - czerwiec 2014 r.

- Wiktor Sieńko z kl. 3b z tatą - III miejsce

 

III Rodzinny Turniej Badmintona – czerwiec 2013 r.

- Wiktoria Pieniążek z tatą –I miejsce

-Seweryn Zając z mamą - III miejsce

W kategorii dzieci starszych :

-Jakub Filar z tatą - II miejsce

-Adrian Smoleń - III miejsce

 

III Międzyszkolna Liga Badmintona - grudzień 2012 r.

- Seweryn Zając z kl. 3a - II miejsce

- Alicja Marciniec z kl.3c - III miejsce

 

Podkarpackie Mistrzostwa Dzieci w Badmintonie w SP 16 - czerwiec 2012 r.

-Claudia Sieńko z kl.3a i Jakub Nieściur z kl.4b – III miejsce w deblu mix

 

II Rodzinny Turniej Badmintona - czerwiec 2012 r.

- Dawid Pieniążek z kl. 1c z mamą - II miejsce

- Wiktor Sieńko z kl. 2b z tatą - III miejsce

 

II Międzyszkolna Liga Badmintona - grudzień 2011 r.

- Kinga Kud z kl. 3b - I miejsce

- Ewelina Smoleń z 3c - III miejsce

 

I Rodzinny Turniej Badmintona – czerwiec 2011 r.

- Seweryn Zając z kl. 2a z mamą - II miejsce

 

Nauka gry w badmintona prowadzona była, i nadal jest, atrakcyjnymi dla uczniów metodami zabawowymi, by wzbudzić ich zainteresowanie tą dyscypliną sportu. Dobrowolny udział dzieci w zajęciach ma na celu wyrobienie w nich nawyku oraz potrzeby aktywnego spędzenia czasu wolnego.

Zajęcia odbywają się wg harmonogramu:

 

Zajecia odbywają się we czwartki w godzinach 14.30-16.00.

Prowadzący to Aldona Akwarska-Stanisz i Marek Mazurkiewicz - trener badmintona.

 

Serdecznie zapraszamy na zajęcia, bo sport to zdrowie i świetna zabawa!

 


Finał VIII edycji Szkolnej Ligi Badmintona dla „16” - 3 puchary

 

25 listopada 2017 r. odbył się Finał Szkolnej Ligi Badmintona. Cały cykl obejmował 6 spotkań, które odbywały się  od października do listopada (w soboty) w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10 w Rzeszowie.

W 4 kategoriach wystartowało 30 uczniów z klas I – VII szkół podstawowych i klas II – III gimnazjum. Byli to reprezentanci siedmiu rzeszowskich szkół: SP 2, SP 4, SP 16, SP 17, SP 18, SP 25,  ZSP 10. Organizatorem imprezy był Uczniowski Klub Sportowy TKKF Sprint działający przy ZSP nr 10 w Rzeszowie.

Zawodników dopingowali licznie zgromadzeni rodzice, koledzy, rodzeństwo oraz trenerzy i wychowawcy. Nasza szkoła wystała, jak co roku od 8 lat, najlepszych badmintonistów. Trwała zacięta walka o jak najlepsze pozycje do ostatniego seta. Mecz finałowy Olka Rafy wzbudził najwięcej emocji u kibiców.

 

Gmina Miasta Rzeszów ufundowała medale i puchary dla zwycięzców na zakończenie ligi.

 

Zobacz galerię 


 

 

 

Finał VIII edycji Szkolnej Ligi Badmintona dla „16” - 3 puchary

 

        Oto wyniki naszych badmintonistów w poszczególnych    grupach:

                           

Uczniowie SP klasy I-III

 I miejsce - Rafa  Aleksander kl. 3a

 Uczniowie SP klasy 4 – 5

II miejsce - Wiercioch  Dawid kl. 4c

III miejsce - Kras Bartosz kl.4c 

VI miejsce - Rechtoń Daria kl.4d

Uczniowie SP klasy VI – VII

IV miejsce – Dominika Rechtoń kl.7c

Zawodnikami zajmowała się pani Grażyna Skawina przy współpracy niezawodnych 

i kochanych rodziców. 

Dziękujemy za wsparcie. Wielkie brawa dla wszystkich.

 


 

 

 

Wyniki rozgrywek w V Szkolnym Turnieju Badmintona 2017

 W czerwcu 2017 r. odbył się V Szkolny Turniej Badmintona zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „Szesnastka”. 21 zawodników walczyło o najlepsze miejsca w swojej kategorii. Rozgrywki przeprowadzili trenerzy, sędziowali: pani Grażyna Skawina, pani Aldona Akwarska – Stanisz, pan Marek Mazurkiewicz.

Sędziowali również rodzice: pan Paweł Wiercioch, pan Marek Soja oraz państwo: Małgorzata i Grzegorz Rechtoń. Za pomoc serdecznie dziękujemy.

 

Kategoria chłopcy kl. 1-3

 I - Wiercioch Dawid – kl. 3c

II - Kras Bartosz – kl. 3c

III - Rafa Aleksander kl. 2a

 

Kategoria chłopcy kl. 4-6

 I - Stanisz Kacper - kl. 4a

II - Podulka Maciej - kl. 4b

III - Wróbel Paweł  - kl. 4b

 

Kategoria dziewczęta kl. 1-3

 I -  Rechtoń Daria - kl. 3d

II -  Prekiel Edyta - kl.2b

III - Mikołajewska Natalia – kl. 3b

 

Kategoria dziewczęta kl. 4-6

I -  Rechtoń Dominika – kl. 6c

II -  Kras Emilia – kl.6a

III - Ślemp Martyna – kl.6a

 

Wszystkim zawodnikom, którzy wzięli udział w rozgrywkach gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


 

 

 


 

 

Sukces UKS „16”

W sobotę, 13 maja 2017 r., w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 4 w Rzeszowie przy ul. Dębickiej 288 odbył się VII Rodzinny Turniej Badmintona, którego organizatorem był UKS TKKF SPRINT w Rzeszowie.

 Zgłoszono 22 zespoły (rodzic i dziecko) z 6 rzeszowskich szkół: SP 4, SP 16, SP 18, SP 15, Gimn. 14, Gimn. 11.

Sukces odniósł nasz UKS „16”, bo zdobył aż dwa puchary dla rodzin:

·         Dawid Wiercioch i tata Paweł Wiercioch kl.3c – I miejsce

·         Aleksander Rafa i tata Karol Rafa kl.2a – II miejsce

Po zakończeniu rozgrywek drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz puchary i medale z rąk przedstawicieli organizatorów turnieju – Pawła Iwaszka - sędziego głównego i Ewy Grali - sędziego pomocniczego. Wszystkim uczestnikom zawodów gratulujemy pozytywnej postawy w krzewieniu kultury fizycznej i popularyzacji badmintona, a także rozwijaniu pasji sportowych wśród dzieci.

 


 


  

Za nami VII Szkolna Liga Badmintona - 2016!

Trzy puchary dla SP 16!

W sobotę, 17 grudnia, w szóstej rundzie rozgrywek sportowych uczestniczyło 34 uczniów z 5 rzeszowskich szkół podstawowych i gimnazjów. Zawodnicy zostali przydzieleni do 3 grup wiekowych i rozegrali swoje sety na czterech kortach w Zespole Szkół nr 4 w Rzeszowie. Nasz klub UKS „16” wystawił 5 zawodników pod opieką pani Grażyny Skawiny i pani Aldony Akwarskiej – Stanisz.

Najlepsi z najlepszych badmintonistów to:

I miejsce - Dawid Wiercioch 30 pkt. - kl.3c

III miejsce - Aleksander Rafa 15pkt. - kl.2a

III miejsce – Dominika Rechtoń – 19 pkt. - kl. 6c

V miejsce – Daria Rechtoń – 10 pkt. - kl.3d

V miejsce – Kacper Stanisz – 5 pkt. - kl.4a

Cóż to były za emocje, jakie piękne zagrania, a to wszystko przy wspaniałym dopingu rodziców i zaproszonych gości.

Dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział w sobotnich rozgrywkach, za wielkie serce do gry i za te wszystkie emocje, których nam dostarczyli.

Rodzicom Dawida, Aleksandra oraz Darii i Dominiki dziękujemy za to, że byli z nami i dopingowali swoje dzieci.

 

 

 
Za nami VII Szkolna Liga Badmintona - 2016! Trzy puchary dla SP 16! PDF Drukuj

 

          W sobotę, 17 grudnia, w szóstej rundzie rozgrywek sportowych uczestniczyło 34 uczniów z 5 rzeszowskich szkół podstawowych i gimnazjów. Zawodnicy zostali przydzieleni do 3 grup wiekowych i rozegrali swoje sety na czterech kortach w Zespole Szkół nr 4 w Rzeszowie. Nasz klub UKS „16” wystawił 5 zawodników pod opieką pani Grażyny Skawiny i pani Aldony Akwarskiej – Stanisz.

 

Najlepsi z najlepszych badmintonistów to:

I miejsce - Dawid Wiercioch 30 pkt. - kl.3c

III miejsce - Aleksander Rafa 15pkt. - kl.2a

III miejsceDominika Rechtoń – 19 pkt. - kl. 6c

V miejsce – Daria Rechtoń – 10 pkt. - kl.3d

V miejsce – Kacper Stanisz – 5 pkt. - kl.4a

Cóż to były za emocje, jakie piękne zagrania, a to wszystko przy wspaniałym dopingu rodziców i zaproszonych gości.

Dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział w sobotnich rozgrywkach, za wielkie serce do gry i za te wszystkie emocje, których nam dostarczyli.

Rodzicom Dawida, Aleksandra oraz Darii i Dominiki dziękujemy za to, że byli z nami i dopingowali swoje dzieci.

 

 

Przedsięwzięcia szkolne