Szkoła Podstawowa nr 16 w Rzeszowie
Gabinet higienistki szkolnej PDF Drukuj

Higienistka szkolna, pani Anna Kopacz pracuje w Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie w roku szkolnym 2017/2018 w dniach:

Poniedziałek 7.25 - 15.00

 

Środa 7.25 - 15.00

 

Czwartek 7.25 - 15.00 

 


 

 

Szanowni Państwo !!!

Od kilku lat w szkołach zdarzają się przypadki wszawicy. Ta choroba może dotknąć każdego. Dlatego bardzo ważne jest, aby raz w tygodniu rodzice przejrzeli głowy swoich dzieci. Jeśli będzie dla Państwa coś niepokojącego zawsze służę radą i pomocą.

Za higienę osobistą dziecka odpowiadają rodzice. W przypadku stwierdzenia u swojego dziecka wszawicy należy zatrzymać dziecko w domu do czasu wyleczenia            i niezwłocznie zgłosić do wychowawcy klasy.

Będzie to sygnałem dla szkoły do przejrzenia pod kątem czystości danej klasy.

Jeśli u dziecka występują jakieś problemy zdrowotne o których powinnam wiedzieć jestem dostępna w szkole w poniedziałki, środy i czwartki od godz. 7.25 do 15.00.

                                         Higienistka Środowiska Szkolnego 

                                           Anna Kopacz 

 

 


 

W tym roku szkolnym realizowany jest program fluoryzacji
w następujący terminach:

26 - 27.10. 2016 r.

7 - 8.12. 2016 r.

11 - 12. 01. 2017 r.

22 - 23. 02. 2017 r.

5 - 6. 04. 2017 r.

17 - 18. 05. 2017 r.

 

W listopadzie planowana jest także akcja „ Proste plecy”. W ramach tej akcji odbędą się badania klas pierwszych przez lekarza ortopedę.

 

Odbędą się również badania siedmiolatka (klasy pierwsze) w ramach bilansu zdrowia.

W klasach trzecich wykonany zostanie bilans dziesięciolatka, w ramach którego zostanie dokonany pomiar wzrostu i wagi, ciśnienie tętnicze, ocena postawy, badanie wzroku i widzenie barw. Zostanie też wypisany wniosek do lekarza rodzinnego.

W klasach piątych zostaną wykonane badanie przesiewowe: pomiar wzrostu
i wagi, ciśnienie tętnicze, ocena postawy, badanie wzroku i widzenie barw.

Przeprowadzona również będzie profilaktyka zdrowotna. Obejmie ona następujące klasy: 1-2 i 5-6, a dotyczyć ona będzie prawidłowego odżywiania, higieny uzależnień oraz zdrowia psychicznego.

 

Ze względu na powtarzające się przypadki wszawicy w szkołach, na prośbę dyrektora przeprowadza się badania czystości głów uczniów klas 1-3. Jednocześnie informuje się rodziców, że za higienę osobistą dziecka odpowiadają rodzice i do czasu wyleczenia powinny pozostać w domu.

Jeśli u dziecka występują jakieś poważne problemy zdrowotne należy o nich zgłosić higienistce środowiska szkolnego.