Szkoła Podstawowa nr 16 w Rzeszowie
Do pobrania PDF Drukuj

 

Statut Szkoły Ściągnij

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji Ściągnij

Wniosek o wydanie duplikatu swiadectwa Ściągnij

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły do klasy II - VI Ściągnij

Wniosek o wypisanie dziecka ze szkoły Ściągnij 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy Ściągnij

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 

dzieci, młodzieży i personelu COMPENSA Ściągnij

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 

dzieci, młodzieży i personelu GOTHAER Ściągnij

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY