Szkoła Podstawowa nr 16 w Rzeszowie
Szkolne Koło Caritas PDF Drukuj

caritas2

Szkolne Koło Caritas

przy Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie

Działalność swą rozpoczęło od roku szkolnego 2014/2015. Do Szkolnego Koła Caritas należą uczniowie klas IV – VI. Opiekunami koła zostali: ks. Marcin Olszewski i p. Grażyna Myśliwiec – Gajdek.

Oprócz formacji duchowej, o którą troszczył się ks. Marcin, uczniowie zaangażowani byli w pomoc materialną najbardziej potrzebującym. Przeprowadzone zostały akcje: Dzieci – dzieciom, z której dochód przeznaczony został na zakup świątecznych prezentów; loteria fantowa oraz zbiórka pieniędzy wśród uczniów naszej szkoły i mieszkańców osiedla. Uzbierana kwota w wysokości 8886 zł., została przekazana na pomoc chorej Zuzi.

W roku szkolnym 2015/2016 opiekę nad SKC pełnili: ks. Marcin Olszewski i p. Izabela Marczydło. Opiekunowie Koła Caritas pracowali w komisji rekrutującej uczniów naszej szkoły do SJO Promar w ramach promocyjnego kursu języka angielskiego dla uczniów klas I – III. 12 – 13 września 2015r. brali udział w zjeździe Szkolnych Kół Caritas z całej Polski. W ramach formacji uczniowie SKC uczestniczyli w prowadzeniu nabożeństwa różańcowego w kościele parafialnym i Diecezjalnym Radiu VIA. Przeprowadzone zostały także inne akcje, o których można było się dowiedzieć ze strony internetowej i tablicy ogłoszeń.

W roku szkolnym 2016/2017 opiekunami Szkolnego Koła Caritas zostali ks. Krzysztof Wielgosz i p. Izabela Marczydło. SKC posiada tablicę ścienną, na której znajdują się informacje o bieżących akcjach i wydarzeniach. Informacje o przedsięwzięciach i akcjach są przekazywane poprzez stronę internetową szkoły.

Prosimy o zaangażowanie się i wsparcie naszych działań na rzecz osób potrzebujących.

Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi.

(Kardynał Stefan Wyszyński)


 


 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 


 

Wypominki szkolne 2017 w Rzeszowie

9 listopada 2017 r. w kościele pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie odbyła się Msza Święta za zmarłych dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, uczniów, pracowników szkół i placówek oświatowych. Naszą szkołę podczas tej uroczystości reprezentowali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, Szkolnego Koła Caritas oraz poczet sztandarowy. 

Mszy Świętej przewodniczył J. E. Ks. Bp Edward Białogłowski. Wydarzenie to było okazją do wychowania patriotycznego i kulturalnego oraz do zapoznania uczniów z historią własnej szkoły. Po nabożeństwie na wszystkich czekał słodki poczęstunek.

Zobacz galerię


Kolejny rok SCK
4 października 2017 roku rozpoczęło działalność Szkolne Koło Caritas. Wzorem lat ubiegłych chcemy zrealizować w naszej szkole chrześcijańską zasadę miłości bliźniego w odniesieniu do każdego człowieka.
Na spotkaniu omówiono metody i formy pracy SCK oraz zaplanowano nowe działania.

3bc614688b1146bf98304a57cf3e2bd5

 


 

Miniaturowe świątynie
8 października 2017 roku SCK zorganizowało w Parafii pw. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie wystawę miniatur sakralnych z Rzeszowa i okolicy. Małe repliki tych budowli są owocem pracy uczniów naszej szkoły.

3401d0fd868d4dcbb139fae335c37a90

 


 

Różaniec i róża dla Matki Bożej
W październiku 2017 r. został ogłoszony przez CSK konkurs na wykonanie ,,Najpiękniejszego Różańca" i „Najpiękniejszej Róży dla Matki Bożej”. Konkurs polegał na przygotowaniu przez uczniów różańców i róży z dowolnego materiału. Wykonane prace uczniów były wystawione w kościele św. Judy Tadeusza
w Rzeszowie.

bf3321658bfb4929865c75392d086cec

da18990b27c94d34a30e5d592396f8e3

 

 


 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 


 

Podsumowanie pracy Szkolnych Kół Caritas

w roku szkolnym 2016/2017

31 maja br. w auli Instytutu Teologiczno - Pastoralnego odbyło się podsumowanie działalności SKC Diecezji Rzeszowskiej. Uczestnicy spotkania obejrzeli prezentację „Pomoc człowiekowi w potrzebie – w życiu św. Brata Alberta i dziś”.

Przedstawiciele Szkolnych Kół Caritas otrzymali książkę pt. ”Miłość i dobroć. 25 lat Caritas Diecezji Rzeszowskiej” oraz propozycje działań na nowy rok szkolny.

Św. Brat Albert mawiał:

„Im więcej kto opuszczony, z tym większą miłością służyć mu trzeba”.

 

25 lat caritas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zakończenie spotkań Caritasu

31 maja 2017 roku Szkolne Koło Caritas zakończyło roczną pracę wyjściem na Halowy Tor Kartingowy w Rzeszowie. Jazda gokartem dla naszej wspólnoty okazała się być nie tylko świetną zabawą, ale i oryginalnym pomysłem na odpoczynek.

 Tak wspaniale spędzony czas będziemy jeszcze długo pamiętać.


 


 

Tydzień Biblijny

W dniach 30 IV – 6 V 2017 r. przeżywaliśmy w Polsce IX Tydzień Biblijny, któremu towarzyszyło hasło: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”.

          Jego celem było ponowne odkrycie i pogłębienie znaczenia Słowa Bożego w naszym życiu. Z tej to okazji Szkolne Koło Caritas przeprowadziło w naszej szkole czytanie dla uczniów jednej Księgi Nowego Testamentu - Listu do Galatów.

 


 

Święto Szkolnego Koła Caritas

W Niedzielę Miłosierdzia, 23 kwietnia 2017 roku, w święto patronalne Caritasu, Szkolne Koło Caritas ze Szkoły Podstawowej nr 16 i wolontariusze zgromadzili się na Uroczystej Mszy świętej o godz. 1230 w kościele pw. świętego Judy Tadeusza w Rzeszowie.

W oprawę liturgiczną Mszy św. włączyli się członkowie Szkolnego Koła.

 


 

Droga Krzyżowa

7 kwietnia 2017 roku Szkolne Koło Caritas, działające w Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie, prowadziło Drogę Krzyżową dla dzieci w Parafii pw. świętego Judy Tadeusza w Rzeszowie.

 

 


 

 

logo caritasZbieramy nakrętki dla Nikoli

 Nikola ma 13 lat. Choruje na dziecięce porażenie mózgowe i padaczkę. Choroba powoduje, że do dnia dzisiejszego jeszcze nie potrafi sama chodzić i mówić. Za zebrane środki będzie mogła korzystać ze specjalistycznej rehabilitacji.

 Jeśli chcesz pomóc:

 zbieraj wszelkiego typu plastikowe nakrętki:

 po napojach, kawie, kosmetykach, chemii gospodarczej itp.

 Nakrętki przynosimy do ks. Krzysztofa do końca kwietnia.

 PODZIĘKOWANIE

 W odpowiedzi na apel SKC o wykonanie kartek świątecznych dla Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci, uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami i nauczycielami wykonali ponad 100 kartek świątecznych.

Do akcji, w bieżącym roku szkolnym, przyłączyli się uczniowie klasy 2es z panią Magdaleną Ślęczkowską oraz Mały Wolontariat z panią Małgorzatą Korczykowską.

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i rozwijanie wśród dzieci potrzeby pomagania innym.

 

 

podziekowanie Hospicjum dla Dzieci

 

 


 

CZEŚĆ BOHATEROM

9 listopada 2016 roku Szkolne Koło Caritas ze Szkoły Podstawowej nr 16,pod pomnikiem przy ul. Bohaterów w Rzeszowie, oddało cześć odważnym Polakom.

Pomnik, tak jak i ulica, upamiętnia tragiczne wydarzenia z 1943 roku, które rozegrały się we wsi Staroniwa. W nocy z 31.V. na 1. VI.1943 r. dokonano celowego uszkodzenia transformatorów na stacji kolejowej Rzeszów - Staroniwa, w wyniku której Niemcy, w odwecie, rozstrzelali 44. cywilnych mieszkańców.

Pamiętamy o nich. Wraz z przedstawicielami naszej szkoły zapaliliśmy znicze i modliliśmy się za wszystkie ofiary wojny.

 


 

Znicze dla Lwowa

Na te groby powinni z daleka przychodzić pielgrzymi, by się uczyć miłości do Ojczyzny. Powinni tu przychodzić ludzie małej wiary, aby się napełnić wiarą niezłomną…”

Kornel Makuszyński

Szkolne Koło Caritas i Mały Wolontariat (uczniowie klasy II c i II es) brali udział w akcji „Światełko dla Łyczakowa”. Zebrali ponad 200 białych i czerwonych zniczy, które zostały przekazanekoordynatorowi akcji - TVP3 RZESZÓW.

           Pani Małgorzata Korczykowska i ksiądz Krzysztof Wielgosz bardzo serdecznie dziękują wszystkim uczniom i rodzicom za zaangażowanie.

 


Swiatelko Pamieci dla Lyczakowa  „Światełko Pamięci dla Łyczakowa”

Cmentarz Łyczakowski to najstarsza zabytkowa nekropolia Lwowa. Jest miejscem pochówku wielu zasłużonych dla Polski ludzi kultury, nauki i polityki.

Z inicjatywy Polskiego Radia Lwów
i Konsulatu RP we Lwowie organizowana jest społeczna akcja „Światełko pamięci dla Łyczakowa”, której koordynatorem jest Telewizja Rzeszów.

„Szkolne Koło Caritas” i „Mały Wolontariat” - działające w Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie przyłączają się do tej akcji.

Do 25 października 2016 roku będą zbierane w naszej szkole biało-czerwone znicze, które 1 listopada zostaną zawiezione do Lwowa.

Swiatelko Pamieci dla Lyczakowa 2Niech ta akcja będzie wyrazem naszego patriotyzmu i pamięci o polskich bohaterach. Znicze prosimy przynosić do ks. Krzysztofa.

 

 

 

  
Zbiórka Caritas

zbiorka Caritas

 

 

 

 

 

 

18 września 2016 roku Szkolne Koło Caritas działające w Szkole Podstawowej nr 16 w odpowiedzi na apel Papieża Franciszka wzywający „wszystkich wiernych do solidarności modlitewnej i wsparcia materialnego poszkodowanych w trzęsieniu ziemi”, które miało miejsce w środkowych Włoszech, brało udział w zbiórce pieniędzy przy Parafii św. Judy Tadeusza w Rzeszowie.

           Niech ten gest będzie wyrazem naszej miłości i jedności z potrzebującym człowiekiem.

 


 

logo caritas        Bez tytułu
SZKOLNE KOŁO CARITAS

Szkoła Podstawowa Nr 16

ul. Bohaterów 1,

35 - 112 Rzeszów

 Rzeszów, 29.09.2016r.

 Konkurs różańcowy

 

Październik jest tradycyjnie miesiącem poświęconym modlitwie różańcowej. Dlatego też Szkolne Koło Caritas organizuje dla wszystkich uczniów konkurs na własnoręcznie wykonany różaniec. Może być wykonany z różnych materiałów. Spośród prac zostaną wybrane najładniejsze
i nagrodzone.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 października 2016r. W ocenie prac będzie brane pod uwagę:

 -samodzielne wykonanie przez ucznia,

 -prawidłowa ilość poszczególnych elementów różańca,

 -estetyka pracy.

 Prace będą zbierane przez ks. Krzysztofa do 07.10.2016r.

 


 

 

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017

 

W roku szkolnym 2016/2017 Szkolne Koło Caritas rozpoczęło swoją działalność od spotkania z panią Joanną Krzyżanek, znaną pisarką książek dla dzieci, która założyła „Mały Wolontariat”.

 Pani Joanna opowiedziała nam o tym, jak pomaga ludziom i zwierzętom. Stwierdziła, że do dobrych uczynków nie można nikogo zmusić, nie można przekupić.

 Pisarka podała także pomysły na pomaganie potrzebującym, takie jak: szycie lalek dla chorych dzieci, odwiedzanie chorych i samotnych, szycie poduszek, zbieranie kasztanów dla zwierząt oraz wiele innych.

Wszyscy otrzymaliśmy w trakcie spotkania pamiątkowe książeczki z autografem pisarki i logo „Małego wolontariatu”.

 


ROK SZKOLNY 2015/2016


 

Podsumowanie pracy Szkolnych Kół Caritas

 w roku szkolnym 2015/2016

 

3 czerwca br. odbyło się podsumowanie działalności SKC w Diecezji Rzeszowskiej. Członkowie SKC wraz z opiekunami, brali udział we Mszy Św. z udziałem J.E. Ks. Biskupa Kazimierza Górnego.

Szkolne Koła Caritas otrzymały pamiątkowy dyplom oraz propozycje działań na następny rok szkolny.

 Ks. Dyrektor Stanisław Słowik podziękował zebranym za wszelkie dobro, które jest udziałem członków i opiekunów SKC. „Miłość nie może być abstrakcyjnym słowem. Z samej swej natury jest ona konkretnym życiem”.

 

MIŁOSIERNY caritas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


juliaaaa

 

 


 

JULKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


       hospicjum        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Szkolne Koło Caritas           

 

PODZIĘKOWANIE

caritas2

 

W odpowiedzi na apel SKC o wykonanie kartek świątecznych dla Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci, uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami i nauczycielami wykonali  ponad  100 kartek.  Bardzo  dziękujemy za pomoc
i okazane serce. Szczególnie podziękowania kierujemy do p. Ireny Hadło, p. Ewy Drewniak oraz p. Małgorzaty Korczykowskiej za zaangażowanie i rozwijanie wśród dzieci potrzeby pomagania innym. W imieniu dzieci przebywających w hospicjum serdecznie dziękujemy.

 

 

 


 

 

caritas2

Szkolne Koło Caritas

 

organizuje akcję wykonania kartek świątecznych dla Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci.

 

Jeżeli chcesz okazać swoją potrzebę pomagania chorym dzieciom przyłącz się do akcji.

 

Kartki o tematyce bożonarodzeniowej będą zbierane do 30 listopada br. przez Szkolne Koło Caritas. Prosimy o wykonanie kartek dwustronnych, bez adresu. Kartki przez Was zrobione zostaną wysłane w imieniu dzieci przebywających w hospicjum do sponsorów i darczyńców, którzy utrzymują Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci.
                                                                                                                             

        caritas1

 

 

 

 

 

 

 

 


Radio Via i modlitwa za zmarłych z udziałem naszych uczniów.

          Dnia 5 listopada 2015 uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas działającego w naszej szkole;   Aleksandra   Rząsa,   Zuzanna   Kalandyk
i Piotr Dryla wraz
z opiekunem Ks. Marcinem   Olszewskim   na   falach     Katolickiego   Radia   Via    w    Rzeszowie    mieli    możliwość   wraz
z radiosłuchaczami prowadzić modlitwę Różańcową o godzinie 20.30 za zmarłych. Było to dla nich pierwsze takie doświadczenie, by w audycji  na  żywo móc pomodlić się za tych, którzy już od   nas   odeszli, a którzy potrzebują naszej modlitwy.

         Słowa uczą, przykłady pociągają - dla uczniów było to bardzo wielkie przeżycie, kto wie może słyszeliśmy przyszłych redaktorów radiowych. Kolejna wspólna modlitwa różańcowa na falach katolickiego Radia Via z udziałem naszych uczniów już wkrótce.

 

 


ROK SZKOLNY 2014/2015