Przed przystąpieniem do zakładania konta upewnij się, że Ty lub Twoi rodzice podali wychowawcy do wpisania
w e-dzienniku Twój adres mailowy w rubryce ucznia. Nie może to być ten sam adres, który mają rodzice.

Wejdź na stronę logowania do e-dziennika: https://adfslight.resman.pl/LoginPage.aspx

Po wysłaniu wiadomości należy odebrać e-mail, który przyjdzie na adres ucznia. Będzie w nim nazwa użytkownika e-dziennika (konto uczniowskie) i link do utworzenia hasła. W razie komunikatu “Konto użytkownika (email ucznia) nie zostało odnalezione lub zostało zablokowane z powodu wygaśnięcia uprawnień.” proszę o skontaktowanie się z informatykiem przez e-dziennik.

Kolejnym krokiem jest wejście na stronę https://edu.erzeszow.pl/o365Web
Pod żadnym pozorem nie klikaj wcześniej przycisku “Zaloguj do Office 365” i nie zakładaj tam konta osobistego!

W wyskakującym okienku pojawi się Twój nowy e-mail Office 365. Pamiętaj, aby w bezpiecznym miejscu zapisać dane założonego konta Office 365.