W wizerunku tarczy szkoły widnieją symbole:  sowa, książka, Ziemia, drzewo.

Wizerunek sowy jest symbolem mądrości, inteligencji, rozsądku oraz wrodzonych umiejętności.
Książka natomiast to całość wszechświata. Symbolizuje prawdę, naukę i wiedzę.
Ziemia jest symbolem skarbnicy życia i bogactw oraz odrodzenia.
Drzewo postrzegane jest jako symbol piękna, poezji, azylu, pokoju, mądrości oraz długowieczności.

Na tarczy umieszczony jest również napis z pełną nazwą placówki: Szkoła Podstawowa nr 16 im. Władysława Broniewskiego w Rzeszowie