Opis sztandaru Szkoły Podstawowej nr 16 w Rzeszowie

Sztandar szkoły jest symbolem patriotyzmu i tradycji. Tak jak każdy ma swoją symboliczną wymowę i określone znaczenie.

Sztandar ma postać kwadratowego płata materiału składającego się z awersu i rewersu, przymocowanego do drzewca zwieńczonego głowicą przedstawiająca orła w koronie. Poniżej głowicy znajduje się biało - czerwona szarfa. Całość sztandaru obszyta jest srebrnymi frędzlami.

 Na awersie, w centralnym miejscu sztandaru, widnieje tarcza naszej szkoły.

Znajdująca się tam sowa symbolizuje: czujność, milczenie, rozmyślanie, umiarkowanie i mądrość.

Książka to całość wszechświata, prawda, nauka, uczoność, wiedza, siedem sztuk wyzwolonych, roztropność, Biblia, Ewangelia, dziesięć przykazań, godność i sprawiedliwość.

Ziemia jest symbolem skarbnicy życia i bogactw, odrodzenia.

Drzewo to znak piękna, poezji, wzrostu, krzyża, azylu, pokoju, energii, mądrości, genealogii rodu, długowieczności i odradzania się.

Jest też napis z nazwą:

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Władysława Broniewskiego

w Rzeszowie


Rewers sztandaru jest w kolorze biało -czerwonym.

W środkowej części znajduje się godło państwowe, wykonane techniką haftu maszynowego wypukłego nićmi biało – srebrnymi z elementami złota.

Wokół orła w koronie jest motto z wiersza Władysława Broniewskiego: „Jestem księga otwarta w przyszłość”.