KLASA DLA DZIECI Z AUTYZMEM

„… bo jedynie człowiek może obdarzyć drugiego człowieka tym,
co najcenniejsze : miłością, szacunkiem, zaufaniem. 
Każdy z nas tego potrzebuje. 
Osoba autystyczna potrzebuje tego jeszcze bardziej...” 
Grandin Scariano

 

W 2014/2015 powstał pierwszy oddział dla dzieci ze spektrum autyzmu. Obecnie w naszej szkole działają dwie klasy dla uczniów autystycznych.

Jako szkoła zapewniamy:

•          idealne warunki do nauki - klasa może liczyć od 2 do 4 uczniów;

•          opiekę nauczycieli specjalistów podczas zajęć edukacyjnych;

•          zajęcia logopedyczne;

•          zajęcia rewalidacyjne;

•          opiekę pedagoga i psychologa;

•          zajęcia komputerowe.       

W ramach oferty opiekuńczo - wychowawczej uczniowie korzystają z:

•          świetlicy szkolnej w godz. 6.30 - 16.30;

•          stołówki szkolnej;

•          opieki higienistki szkolnej.

Uczniowie przebywają w swojej klasopracowni, która posiada szatnię. W klasie podczas zajęć edukacyjnych i przerw opiekę sprawuje wychowawca wraz z osobą wspomagającą. Uczniowie w oparciu o obowiązującą podstawę programową realizują Indywidualne Programy Edukacyjno Terapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka z uwzględnieniem wskazań do pracy zawartych w Orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wielospecjalistycznej oceny opracowanej przez zespół nauczycieli.

Praca w klasie przebiega małymi kroczkami. Szczególny nacisk kładzie się na stworzenie możliwości treningu takich umiejętności jak: poprawne relacje w grupie, wykonywanie podstawowych czynności samoobsługowych, poznawczych, naśladowniczych oraz ćwiczeń z zakresu motoryki małej i dużej.

Uczniowie uczestniczą w uroczystościach szkolnych i klasowych. Biorą udział i odnoszą sukcesy w konkursach organizowanych w szkole. Wspólnie z innymi klasami wychodzą na spacery, do kina oraz wyjeżdżają na wycieczki. Organizowane są także zajęcia z uczniami z równoległych klas. Dzieci wspólnie wykonują różne zadania, uczą się pracy w grupach, uczestniczą w zabawach integrujących zespół klasowy.

W pracy z uczniami wykorzystywane są elementy różnych metod nauczania. Należą do nich m.in.:

  • Metoda M. CH. Knillów;
  • Metoda Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne;
  • Metoda Symultaniczno-Sekwencyjna prof. J. Cieszyńskiej;
  • Metoda Dobrego Startu według Marty Bogdanowicz ;
  • Arteterapia;
  • Muzykoterapia;
  • Relaksacja;
  • Stosowana Analiza Zachowania .

Bardzo ważne dla rozwoju dziecka z autyzmem jest zachowanie ciągłości uczonych zachowań i technik szkolnych poprzez kontynuację w domu. Nowe umiejętności wymagają częstych i długotrwałych ćwiczeń. Systematyczność i konsekwencja postępowania pozwalają osiągnąć pozytywne efekty. Staramy się, aby współpraca : szkoła – dom rodzinny dziecka była stała, gdyż tylko wtedy przynosi oczekiwane rezultaty. Odwiedź nas na 

Działania klasy 1c w roku szkolnym 2016/2017.

Zobacz Galerię

Działania klasy 2e w roku szkolnym 2016/2017.

 


 

ROK 2015/2016


 

 ROK 2014/2015