Historia Szkoły Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie im. Władysława Broniewskiego sięga daty 1 września 1962 roku. Była to pierwsza nowoczesna i duża szkoła w naszym regionie.

Patron Szkoły - Władysław Broniewski był wybitnym polskim poetą - przedstawicielem liryki rewolucyjnej żyjącym w latach 1897 – 1962. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej (1919-1921) i II wojnie światowej, odznaczony najwyższymi odznaczeniami państwowymi. Jego poezja była silnie związana z jego własną biografią i przeżyciami, a także doświadczeniami narodu polskiego o wyraźnych akcentach patriotycznych.

 

 Historia Szkoły Podstawowej nr 16 w Rzeszowie Lata 1962 - 1977

                  Dyrekcja i grono pedagogiczne chce kształtować uczniów na miarę XXI wieku, tak by potrafili radzić sobie w zmieniającym się współczesnym świecie.
W tym szczególnie:

  1. dać radość uczenia się,
  2. kształcić nowe umiejętności,
  3. budować aktywność twórczą,
  4. nauczać języków obcych oraz podstaw informatyki.

             Wierzymy, że nowoczesny model szkoły przyniesie jak najlepsze rezultaty. Nadrzędnym celem pracy edukacyjnej jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia. Przygotowujemy uczniów do stawania się obywatelami Europy, otwartych na współpracę z innymi państwami. Wspieramy i aktywizujemy rozwój indywidualny poszczególnych pracowników oraz rozwój szkoły jako określonej całości. 

              W roku szkolnym 2002/2003 nasza szkoła przystąpiła do I edycji akcji SZKOŁA Z KLASĄ, której celem było podniesienie jakości własnej pracy aby lepiej uczyć. Patronem akcji był Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej a nasz udział zakończył się sukcesem.

             Nasza szkoła od 24.01.2004 r. należy do sieci SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE.
Aby temu sprostać:

  1. włączyliśmy zdrowie do programu, organizacji i polityki szkoły,
  2. stworzyliśmy środowisko fizyczne szkoły sprzyjające zdrowiu  i wspierające edukację prozdrowotną a także wspierające zdrowie  psychiczne społeczności szkolnej,
  3. ściśle współdziałamy z rodzicami i społecznością lokalną.

 

Zapraszamy do działu Galeria