Higienistka szkolna, pani Anna Kopacz pracuje w Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie w roku szkolnym 2018/2019 w dniach:

Poniedziałek 7.25 - 15.00

Wtorek 7.25 - 11.25

Środa 7.25 - 15.00

 Czwartek 7.25 - 15.00 

 


 

Szanowni Państwo !!!

Od kilku lat w szkołach zdarzają się przypadki wszawicy. Ta choroba może dotknąć każdego. Dlatego bardzo ważne jest, aby raz w tygodniu rodzice przejrzeli głowy swoich dzieci. Jeśli będzie dla Państwa coś niepokojącego zawsze służę radą i pomocą.

Za higienę osobistą dziecka odpowiadają rodzice. W przypadku stwierdzenia u swojego dziecka wszawicy należy zatrzymać dziecko w domu do czasu wyleczenia  i niezwłocznie zgłosić do wychowawcy klasy.

Będzie to sygnałem dla szkoły do przejrzenia pod kątem czystości danej klasy.

Higienistka Środowiska Szkolnego 

                                           Anna Kopacz 

 


 

Program Fluoryzacyjny

 

W roku szkolnym 2019/2020 realizowany jest program fluoryzacji w następujących terminach: 

28, 29, 30 Październik 2019 r.

20, 21 Listopad 2019 r.

8, 9 Styczeń 2020 r.

26, 27 Luty 2020 r.

25, 26 Marzec 2020 r.

29, 30 Kwiecień 2020 r. 

 


 

W Grudniu planowana jest także akcja "Proste plecy", w ramach tej akcji odbędą się badania klas pierwszych przez lekarza ortopedę. Odbędą się badania (zaległe) siedmiolatka (klasy pierwsze) w ramach bilansu zdrowia.

W klasach trzecich wykonany zostanie bilans dziesięciolatka, w ramach którego zostanie dokonany pomiar wzrostu i wagi, ciśnienia tętniczego, ocena postawy ciała, badanie wzroku i widzenia barw. Zostanie też wypisany wniosek do lekarza rodzinnego.

W klasach piątych i siódmych zostaną wykonane badania przesiewowe, pomiar wzrostu i wagi, ciśnienia tętniczego, ocena postawy ciała, badanie wzroku i widzenia barw. W klasach siódmych zostaną wypisane wnioski do lekarza rodzinnego.

Przeprowadzona będzie również profilaktyka zdrowotna. Obejmować będzie następujące klasy : 1,2,5,6,7,8 natomiast dotyczyć będzie prawidłowego odżywiania, higieny, uzależnień oraz zdrowia psychicznego.

Jeśli u dziecka występują jakieś poważne problemy zdrowotne należy je zgłosić do gabinetu.      

 

Higienistka Środowiska Szkolnego 

                                           Anna Kopacz