Motto Szkoły Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie

 „U nas Twoje Dziecko jest radosne i bezpieczne”

 

Szkoła Podstawowa Nr 16 mieści się przy ul. Bohaterów 1 w Rzeszowie, na osiedlu KMITY, 
w sąsiedztwie stadionu RESOVIA. Teren szkoły jest bezpieczny dla uczniów.

Oferujemy:

- wysoką jakość nauczania,

- obowiązkową naukę języków obcych - j. angielski, j. hiszpański lub j. niemiecki,

- uczestnictwo w ciekawych projektach i programach szkolnych,

- udział w różnych kołach zainteresowań (humanistyczne, matematyczne, przyrodnicze, Miłośników Historii, ogólnorozwojowe, plastyczno-plenerowe, dziennikarskie, teatralne, szachowe, turystyczne, sportowe, grafomotoryczne, zręcznych rąk, terapia dzieci leworęcznych, taneczne i inne) – 64 rodzaje zajęć pozalekcyjnych,

- czyste, słoneczne i kolorowe sale lekcyjne z atrakcyjnymi pomocami,

- jednozmianową naukę,

- pełną opiekę świetlicy,

- stołówkę z pysznymi, zróżnicowanymi i zdrowymi obiadami,

- zajęcia na basenie,

- udział w zajęciach dziecięcych zespołów tanecznych,

- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,

- obozy narciarskie podczas ferii,

- pomoc uczniom z dysleksją – terapia pedagogiczna,

- zajęcia z pedagogiem szkolnym,

- pomoc uczniom z trudnościami w nauce – zajęcia dydaktyczno-wychowawcze,

- pomoc Rodzicom w uzyskaniu fachowej porady w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej,

- bezpośredni kontakt z dyrekcją, nauczycielami poprzez e-dziennik.

Dzieci poszerzają wiedzę poprzez:

- udział w programach, projektach i przedsięwzięciach edukacyjnych: Program „Szkoła Współpracy”, Program „Kids Athletics” – lekkoatletyka dla każdego, Projekt „Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia, Edukacja Globalna, Projekt „Krokus”, Projekt „Mały Mistrz”, Przedsięwzięcia: „Matlandia”, Badminton, Poczytajki, Kolorowe dni,

- udział w wielu konkursach szkolnych, międzyszkolnych, ogólnopolskich, międzynarodowych, zgodnych z zainteresowaniem dziecka,

- udział w akcjach edukacyjnych i charytatywnych,

- wyjazdy do teatru, kina, muzeum,

- wycieczki edukacyjne, ścieżki przyrodnicze,

- spotkania z ciekawymi ludźmi.

Zapewniamy:

- wszechstronny rozwój dziecka,

- dajemy radość uczenia się,

- kształcimy nowe umiejętności,

- rozwijamy samodzielność i twórczą aktywność,

- życzliwy kontakt z fachową kadrą pedagogiczną.

Baza szkoły:

- Dobrze wyposażone sale lekcyjne:

  • w każdej znajduje się komputer z dostępem do internetu,
  • w pięciu salach są projektory multimedialne,
  • w czterech – tablice interaktywne,

- Dwie nowoczesne pracownie komputerowe z internetem,

- Biblioteka i czytelnia multimedialna,

- Gabinet terapii pedagogicznej,

- Świetlica pracująca w godzinach od 6 30 do 16 30,

- Pełnowymiarowa sala gimnastyczna o wymiarach 15 m x 30 m,

- Wielofunkcyjne nowoczesne boisko m. in.: do piłki nożnej i piłki siatkowej i innych gier,

- Salka do zajęć z gimnastyki korekcyjnej,

- Kolorowa sala zabaw dla dzieci przebywających w świetlicy,

- Nowoczesny plac zabaw utworzony w ramach projektu „Radosna szkoła”,

- Stołówkę oferującą zdrowe, smaczne dwudaniowe obiady,

- Sklepik szkolny,

- Monitoring,

- Budynek szkoły otacza zieleń.

 

Dojazd autobusem linii: 9, 10, 17, 34, 40.