Lekcja

Godziny

1.

8.00

8.45

2.

8.50

9.35

3.

9.45

10.30

4.

10.40

11.25

5.

11.45

12.30

6.

12.50

13.35

7.

13.40

14.25

8.

14.30

15.15

Do końca roku szkolnego

opow

LOKALIZACJA

Rzeszów
Bohaterów 1

E-MAIL

sekretariat@sp16.resman.pl

TELEFON

(17) 748 24 60