Świetlica szkolna działa codziennie w godzinach 6.30-16.30.

W roku szkolnym 2019/2020 do świetlicy szkolnej zapisanych jest 206 uczniów z klas I-V. Dzieci podzielone są na 9 grup wiekowych, nad którymi  sprawują opiekę wykwalifikowani nauczyciele:

mgr Regina Kusak- wicedyrektor

mgr Irena Hadło- lider świetlicy

mgr Grażyna Skawina

mgr Joanna Kasprzyk-Pasternak

mgr Dagmara Łabudzka

mgr Paweł Nawrot

mgr Adrian Ziobro

 

Ramowy rozkład dnia w świetlicy

630-800

Przychodzenie dzieci do świetlicy, rozmowy indywidualne  z wychowankami, zabawy dowolne pod kierunkiem nauczyciela

800-850

Odrabianie zadań domowych

Drugie śniadanie

850-1100

Zajęcia programowe zgodne z tematyką realizowaną w świetlicy, zajęcia w grupach zainteresowań pod kierunkiem nauczyciela.

1125-1330

Obiad. Zabawy dowolne w grupach.

1330-1500

Zajęcia w grupach zainteresowań pod kierunkiem nauczyciela:

„Zręczne ręce” wszystko potrafią- prowadząca Irena Hadło

Gry stolikowe- prowadząca Grażyna Skawina

Bajka jest dobra na wszystko- prowadząca Joanna Kasprzyk-Pasternak

Praca domowa?! To pestka! Prowadząca Regina Kusak

Sport to zdrowie-  prowadzący Paweł Nawrot, Adrian Ziobro

Zabawy ruchowe- prowadząca Dagmara Łabudzka

1500-1630

Rozchodzenie się dzieci do domów, zabawy dowolne w sali.

 

Oprócz codziennych zajęć, w bieżącym roku szkolnym zaplanowano imprezy:

- Pasowanie na świetliczaka- październik

Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny „Latawce, dmuchawce , wiatr…”- październik, listopad

-Andrzejki- listopad

- Mikołajki -grudzień

- Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny „ Namaluj ulubioną kolędę”- styczeń

- Mój przyjaciel Miś- marzec

_ Międzyświetlicowy Turniej Warcabowy- kwiecień

 

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY

Tematyka zajęć świetlicy w roku szkolnym 2018/2019

Organizowane imprezy i konkursy świetlicowe, szkolne i międzyszkolne

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY   ROK SZKOLNY 2019/2020 


  Nasza szkoła wysłała 9 prac z klas I-VI na konkurs plastyczny „ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ” – KSIĄDZ JERZY POPIEŁUSZKO – SŁUGA PRAWDY I WOLNOŚCI ogłoszonego przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w XXX rocznicę Jego męczeńskiej śmierci. Oto zwycięzcy.

I miejsce

Marta Trzeciak - kl. III - Szkoła Podstawowa Nr 16 w Rzeszowie – opiekun p. Aldona Akwarska-Stanisz

I miejsce

Aleksandra Nieściur –kl. IV – Szkoła Podstawowa Nr 16 w Rzeszowie – opiekun p. Irena Hadło

II miejsce

Zuzanna Korczyńska – kl. V - Szkoła Podstawowa Nr 16 w Rzeszowie – opiekun p. Dorota Głowiak

 Nagrody zostały wręczone podczas XXV Biegu Nocnego Solidarności w dniu 6 września 2014r. o godz. 18.30 na rynku rzeszowskim.

     Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrodzonych prac w holu Urzędu Marszałkowskiego

 IV edycja Międzyświetlicowego Konkursu Plastycznego „Latawce, dmuchawce, wiatr...”

W październiku 2014 roku odbyła się IV edycja Międzyświetlicowego Konkursu Plastycznego „Latawce, dmuchawce, wiatr...”. Przedmiotem konkursu było wykonanie latawca i wiatraka. Uczestnicy wybierali jego dowolny format i technikę przy zastosowaniu formy przestrzennej.

Najistotniejszym celem konkursu było zmobilizowanie uczniów do aktywności umożliwiającej poprzez rywalizację osiągnięcie sukcesu, rozbudzenie fantazji i twórczej inwencji dzieci, rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi, doskonalenie umiejętności wyrażania się poprzez sztukę, ale przede wszystkim samo uczestnictwo w zabawie.

Podczas oceny prac wzięto pod uwagę:
- poziom aktywności twórczej,

- właściwy dobór środków i technik plastyczno – technicznych,
- oryginalność tematu i formy,

- oryginalność w zdobieniu latawca i kolorystykę,

- wkład pracy dziecka.

Prace konkursowe były oceniane w trzech kategoriach wiekowych - klasy I, II, i III przez jury w składzie: mgr Małgorzata Korczykowska - nauczyciel nauczania początkowego oraz p. wicedyrektor mgr Agata Samborska – Bąk, które przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

Klasy I

I miejsce

Aleksandra Boczkaj - SP 28 - opiekun p. Krystyna Kuzdro

II miejsce

Gabriela Skalska- SP 17- opiekun p. Gertruda Gryglewicz

III miejsce

Sebastian Kędzior– Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 – opiekun p. Monika Stec

Klasy II

I miejsce

Filip Chciuk – Zespół Szkół nr 3 – opiekun p. Beata Tarka

II miejsce

Paweł Sołek – Szkoła Podstawowa im. Pauli Montal Sióstr Pijarek – opiekun p. Iwona Szela-Połaniecka

III miejsce

Jagoda Urbanek – SP 28 – opiekun p. Krystyna Kuzdro

Klasy III

I miejsce

Laura Tomaka – SP 28 – opiekun p. Ewelina Łuczyszyn

II miejsce

Adrianna Zygora i Anna Sita – SP 10 – opiekun p. Agnieszka Woźna

III miejsce

Kalina Kubejko – SP 3 – opiekun p. Agata Kotula-Roj

Wyróżnienia:

  • Natalia Książek– Szkoła Podstawowa im. Pauli Montal Sióstr Pijarek– opiekun p. Małgorzata Cymborska
  • Karol Nowocień – Zespół Szkół nr 3 – opiekun p. Beata Tarka
  • Aleksandra Konieczny – SP 3 – opiekun p. Agata Kotula-Roj
  • Maja Zięba i Maja Dąbrowska – SP 2 – opiekun p. Izabela Filipiak-Kudasik
  • Zuzanna Kukiełka – SP 16 – opiekun p. Aldona Akwarska-Stanisz
  • Julita Sarna – SP 16 – opiekun p. Grażyna Skawina
  • Amelia Małachowska – Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 – opiekun p. Małgorzata Obrzut
  • Amelia Pogorzelec i Aleksandra Kot – SP 8 – opiekun p. Iwona Biśto

Dziękujemy za tak licznie nadesłane prace. Wszystkie zrobiły na nas duże wrażenie, dlatego też wyłonienie laureatów było niezwykle trudne.

Gratulujemy zdobywcom nagród i wyróżnień za przygotowanie ciekawych i oryginalnych prac plastycznych.

Dziękujemy za wspólną zabawę laureatom, uczestnikom oraz nauczycielom i opiekunom, którzy podjęli z nami współpracę i serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursu.

Organizatorzy konkursu:

Irena Hadło

Joanna Kasprzyk-Pasternak

 Pasowanie na wesołego świetliczaka

          Jak co roku w naszej świetlicy odbyło się pasowanie na wesołego świetliczaka. Uroczystość miała miejsce we wtorek 30 września 2014 r. Dzieci miały do wykonania różne zadania, przez które przeszły pomyślnie. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie, po którym dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i cukierki.

 Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny "Latawce, dmuchawce wiatr..."

Na przełomie września i października w świetlicy szkolnej odbył się Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny "Latawce, dmuchawce wiatr...". Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konkursu były panie: Irena Hadło i Joanna Kasprzyk-Pasternak. 31 października o godz. 9.30 w świetlicy szkolnej SP 16 odbędzie się uroczyste rozdanie nagród i dyplomów. Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani telefonicznie.

Do końca roku szkolnego

opow

LOKALIZACJA

Rzeszów
Bohaterów 1

E-MAIL

sekretariat@sp16.resman.pl

TELEFON

(17) 748 24 60