PASOWANIE NA ŚWIETLICZAKA

19.10.2018r. w świetlicy szkolnej odbyło się „Pasowania na Świetliczaka”. Uroczystość rozpoczęła się od powitania uczestników zabawy oraz omówienia celu spotkania. Głównym jego tematem było przyjęcie do grona Świetliczaków nowo przybyłych dzieci, a także stworzenie w świetlicy atmosfery radości i przyjaźni. 

Za nim jednak tradycji stało się za dość i uczniowie zostali przyjęci do grona Świetliczaków, musieli przejść bardzo ważny test gotowości. Pierwszaki musiały wykazać się odwagą, szeregiem umiejętności oraz wiedzą niezbędną dla każdego wychowanka świetlicy. W pierwszej kolejności uczniowie wykazywali się wiedzą w rozwiązywaniu zagadek. Następnie podczas zabawy ,,Prawda – fałsz’’ dzieci udowadniały, że znają zasady obowiązujące w świetlicy szkolnej. 

Przed przystąpieniem do oficjalnego pasowania, uczniowie klas pierwszych mogli spróbować swoich sił w różnych konkursach. Przyszłe Świetliczaki zostały poddane kilku próbom, aby następnie złożyć ślubowanie. Były to próby sprawności oraz wiedzy. Oczywiście poprawnie wykonane zadania nagradzane były gorącymi brawami.

Na zakończenie uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie pieczętując kciukiem Kodeks Świetliczaka. Na pamiątkę każdy otrzymał słodki upominek.

 Zobacz Galerię

Do końca roku szkolnego

opow

LOKALIZACJA

Rzeszów
Bohaterów 1

E-MAIL

sekretariat@sp16.resman.pl

TELEFON

(17) 748 24 60