Końcem lutego została przeprowadzona w świetlicy szkolnej rozmowa nt. roli świetlicy. Zrealizowano w ten sposób jedno z zadań konkursu „ Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi - XXXI edycja”.
Podczas tego spotkania p. Regina Kusak, p. Grażyna Skawina i nauczyciele przeprowadzili zadanie konkursowe, gdzie zostało wyraźnie zaznaczone, że : Nowa podstawa programowa wskazuje świetlicę, jako miejsce nie tylko przeznaczone do spędzania czasu wolnego, ale ważne miejsce wychowania poza zajęciami edukacyjnymi. Niezwykle ważne staje się określenie głównych celów i funkcji świetlicy szkolnej, która jest integralną, a zarazem niezastąpioną częścią systemu wychowania szkolnego.
Uczniowie chętnie udzielali odpowiedzi na wyżej postawione pytanie. Zdaniem uczniów, rolą świetlicy jest: pomoc w odrabianiu lekcji, prowadzenie zajęć edukacyjnych (plastycznych, technicznych, muzycznych), a także opieka podczas gier i zabaw sportowo-rekreacyjnych.
Ponadto, uczniowie zauważyli, że wychowawcy świetlicy pomagają uczniom klas młodszych w odrabianiu zadań domowych oraz uczą uczniów samodzielności i odpowiedzialności.
Na zakończenie pogadanki uczniowie podawali przykłady roli świetlicy w szkole za pomocą wymyślonych haseł, np. „Zabawa jest fajna- siadaj i maluj z nami”, „Zabawa to MY- Ja i Ty”, „ Człowiek wychowany, to człowiek kulturalny”.

Zobacz Galerię

Do końca roku szkolnego

opow

LOKALIZACJA

Rzeszów
Bohaterów 1

E-MAIL

sekretariat@sp16.resman.pl

TELEFON

(17) 748 24 60