INFORMACJA 

zapisy do stołówki szkolnej na rok szkolny 2020/2021

 

Obiady w stołówce szkolnej

będą wydawane od dnia 04.09.2020 (piątek).

Podstawą do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej jest złożenie

Karty zgłoszenia ucznia na obiady do stołówki szkolnej na rok szkolny 2020/2021”.

Wypełnioną kartę można przesłać w formie skanu na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub uczeń może złożyć u wychowawcy klasy w dniu 1 lub 2 września 2020r.

 Karta zgłoszenia umieszczona jest na stronie szkoły w zakładce „stołówka szkolna”.

W przypadku jeżeli karta nie zostanie wypełniona i złożona dziecko nie otrzyma posiłku.

 

Posiłek dla klas IV – VIII będzie wydawany tylko i wyłącznie na podstawie BLOCZKA OBIADOWEGO okazywanego przy wejściu na jadalnię. BLOCZEK można wkleić

do zeszytu lub notesu, który dziecko będzie nosić codziennie. BLOCZKI OBIADOWE będą przekazane uczniom w dniu 04.09.2020 na podstawie wypełnionych i złożonych

„Kart zgłoszenia na obiady”.

 

Odpłatność za obiady można dokonać tylko w formie przelewu bankowego

na konto szkoły do 15-go każdego miesiąca. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie terminu płatności. W przypadku braku wpłaty do dnia 15 – go każdego miesiąca obiad

nie zostanie wydany.

 

NUMER KONTA

56 10 20 4391 0000 6502 0187 4874

W tytule:   Nazwisko i imię ucznia oraz klasa

Informacja o wysokości opłaty za wyżywienie za każdy miesiąc będzie publikowana

na stronie internetowej szkoły, ponadto zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej stołówki jak również uczniowie będą otrzymywać każdego miesiąca informacje

o wysokości opłat w formie pisemnej z odliczonymi odpisami.

Klasy IV – VIII wraz z informacją otrzymają bloczek obiadowy .

Klasy I – III wchodzą na stołówkę na podstawie list imiennych.

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać w dniu poprzedzającym nieobecność telefonicznie :

intendent 17 748 - 24 - 65 lub sekretariat szkoły 17 748 - 24 - 60

Całkowitą rezygnację z obiadów należy zgłosić u Intendenta ( co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem).

 

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

Podstawą do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej jest wypełnienie i złożenie przez rodzica łub opiekuna prawnego u intendenta szkoły karty zgłoszenia na obiady do stołówki szkolnej.

 

Karta zgłoszenia na obiady do stołówki szkolnej 2020/2021

 

 

 WYDAWANIE OBIADÓW -11:25 - 13:45

Prosi się rodziców dzieci korzystających ze stołówki szkolnej o dokonywanie wpłat w ustalonym terminie, podanym do wiadomości. Ogłoszenia zawsze wiszą na drzwiach szkoły, stołówki i intendenta.

Zwrotu - w stosownej części - uiszczonej już opłaty za wyżywienie dokonuje się wyłącznie w przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka najpóźniej w dniu poprzedzającym tę nieobecność do godziny 11:00. Jeżeli - mimo faktycznej nieobecności dziecka - zgłoszenie nastąpi w terminie późniejszym, zwrotu dokonuje się w wysokości należnej od dnia następnego po dacie zgłoszenia.

Odpisy lub rezygnacje z obiadów należy zgłaszać dzień wcześniej do godziny, 11:00 u intendenta lub w sekretariacie szkoły lub pod nr telefonu (017) 748 24 65 , (017) 748 24 60.

PŁATNOŚCI ZA OBIADY

 Informacja dla Rodziców

 

Opłata za obiady w stołówce szkolnej za miesiąc wrzesień będą zbierane tylko

w formie przelewu bankowego na konto szkoły od dnia 01.09.2020 do 15.09.2020

Opłata za m-c wrzesień wynosi:

19dni x 3,00zł = 57,00zł 

 

Prosimy o terminowe dokonanie wpłaty, z uwagi na koniec m-ca

i konieczność rozliczenia.

Ponadto informujemy, że w wyżej wymienionym okresie, zgodnie

 z wytycznymi GIS, MZ i MEN, korzystanie z posiłków możliwe jest tylko w stołówce szkolnej ( nie można zabierać obiadów do domu).


W wyjątkowych sytuacjach można wyliczona gotówkę za wyżywienie pozostawić w sekretariacie lub świetlicy.

Płatności za obiady w stołówce szkolnej można dokonać w formie przelewu, w którym należy umieścić następującą informacje:

Nazwa odbiorcy:           SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16, UL. BOHATERÓW 1, 35-112 RZESZÓW

Nr rachunku odbiorcy:           56 1020 4391 0000 6502 0187 4874

Kwota:      ...............zł (prawidłowa kwota naliczona za obiady za dany miesiąc po uwzględnieniu odpisów, nadpłat oraz niedopłat. Informacje te będą dostępne u Intendenta)


Nazwa zleceniodawcy:        Imię i Nazwisko oraz adres wpłacającego

Tytułem:         Opłata za żywienie w stołówce szkolnej (proszę podać rok i miesiąc, którego dotyczy wpłata, imię i nazwisko ucznia oraz klasę).

 

Jadłospis

 

04.09.2020 - 11.09.2020

14.09.2020 - 18.09.2020

21.09.2020 - 25.09.2020