Uwaga !!!!

Zmiana wysokości dziennej stawki żywieniowej.

Obowiązująca stawka od września 2022 r. to 5,00 zł za 1 dzień.

 

 


 

Jadłospis

 

05.06.2023 - 07.06.2023 

 

  


 

PŁATNOŚCI ZA OBIADY

 

 Informacja dla Rodziców

 

Szanowni Państwo,

 

Od dnia 04.05.2023 korzystanie z obiadów będzie możliwe

po zarejestrowaniu dziecka w aplikacji zamowposilek.pl

Opłaty za obiady w stołówce szkolnej za miesiąc czerwiec można dokonać

przy pomocy aplikacji zamowposilek.pl lub w formie przelewu 

bankowego do dnia 15.06.2023 r.

Podstawą do korzystania w stołówce szkolnej jest złożenie

"Karty głoszenia na obiady" na rok szkolny 2022/2023.

Wypełnioną kartę można przesłać w formie skanu na adres

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub można złożyć u intendenta

nr konta : 56 1020 4391 0000 6502 0187 4874

W tytule : Imię i nazwisko ucznia oraz klasa

Opłata za m-c czerwiec wynosi:

 

14 dni x 5,00zł=70,00zł

 

 

 Rezygnację z obiadów w miesiącu czerwcu należy zgłosić u Intendenta.

Prosimy o terminowe dokonanie wpłaty z uwagi na konieczność rozliczenia.

 

 

z poważaniem

Dorota Rząsa 

Dyrektor Szkoły Podstawowej

nr 16 w Rzeszowie 

 

Płatności za obiady w stołówce szkolnej można dokonać w formie przelewu, w którym należy umieścić następującą informacje:

Nazwa odbiorcy:           SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16, UL. BOHATERÓW 1, 35-112 RZESZÓW

Nr rachunku odbiorcy:           56 1020 4391 0000 6502 0187 4874

Kwota:      ...............zł (prawidłowa kwota naliczona za obiady za dany miesiąc po uwzględnieniu odpisów, nadpłat oraz niedopłat. Informacje te będą dostępne u Intendenta)


Nazwa zleceniodawcy:        Imię i Nazwisko oraz adres wpłacającego

Tytułem:         Opłata za żywienie w stołówce szkolnej (proszę podać rok i miesiąc, którego dotyczy wpłata, imię i nazwisko ucznia oraz klasę).

 

 


 

INFORMACJA 

zapisy do stołówki szkolnej na rok szkolny 2020/2021

 

Obiady w stołówce szkolnej

będą wydawane od dnia 06.09.2021 (poniedziałek).

Podstawą do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej jest złożenie

Karty zgłoszenia ucznia na obiady do stołówki szkolnej na rok szkolny 2021/2022”.

Wypełnioną kartę można przesłać w formie skanu na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub uczeń może złożyć u intendenta do dnia 03.09.2021 do godz. 11:00.

 Karta zgłoszenia umieszczona jest na stronie szkoły w zakładce „stołówka szkolna”.

W przypadku jeżeli karta nie zostanie wypełniona i złożona dziecko nie otrzyma posiłku.

 

Posiłek dla klas IV – VIII będzie wydawany tylko i wyłącznie na podstawie BLOCZKA OBIADOWEGO okazywanego przy wejściu na jadalnię. BLOCZEK można wkleić

do zeszytu lub notesu, który dziecko będzie nosić codziennie. BLOCZKI OBIADOWE będą przekazane uczniom w dniu 06.09.2021 r. na podstawie wypełnionych i złożonych

„Kart zgłoszenia na obiady”.

 

Odpłatność za obiady można dokonać tylko w formie przelewu bankowego

na konto szkoły do 15-go każdego miesiąca. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie terminu płatności. W przypadku braku wpłaty do dnia 15 – go każdego miesiąca obiad

nie zostanie wydany.

 

NUMER KONTA

56 10 20 4391 0000 6502 0187 4874

W tytule przelewu:   Nazwisko i imię ucznia oraz klasa

Informacja o wysokości opłaty za wyżywienie za każdy miesiąc będzie publikowana

na stronie internetowej szkoły, ponadto zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej stołówki jak również uczniowie będą otrzymywać każdego miesiąca informacje

o wysokości opłat w formie pisemnej z odliczonymi odpisami.

Klasy IV – VIII wraz z informacją otrzymają bloczek obiadowy .

Klasy I – III wchodzą na stołówkę na podstawie list imiennych.

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać w dniu poprzedzającym nieobecność telefonicznie :

intendent 17 748 - 24 - 65 

Całkowitą rezygnację z obiadów należy zgłosić u Intendenta ( co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem).

 

 

Karta zgłoszenia na obiady do stołówki szkolnej 2022/2023

 


  

 WYDAWANIE OBIADÓW -11:25 - 13:45

 

Prosi się rodziców dzieci korzystających ze stołówki szkolnej o dokonywanie wpłat w ustalonym terminie, podanym do wiadomości. Ogłoszenia zawsze wiszą na drzwiach szkoły, stołówki i intendenta.

Zwrotu - w stosownej części - uiszczonej już opłaty za wyżywienie dokonuje się wyłącznie w przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka najpóźniej w dniu poprzedzającym tę nieobecność do godziny 11:00. Jeżeli - mimo faktycznej nieobecności dziecka - zgłoszenie nastąpi w terminie późniejszym, zwrotu dokonuje się w wysokości należnej od dnia następnego po dacie zgłoszenia.

Odpisy lub rezygnacje z obiadów należy zgłaszać dzień wcześniej do godziny, 11:00 u intendenta lub w sekretariacie szkoły lub pod nr telefonu (017) 748 24 65 , (017) 748 24 60.

 

 


 

Harmonogram posiłków w Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie

obowiązujący od 31 maja 2021r. 

 

zobacz harmonogram

 


 

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

 

Podstawą do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej jest wypełnienie i złożenie przez rodzica łub opiekuna prawnego u intendenta szkoły karty zgłoszenia na obiady do stołówki szkolnej.