Ogłoszenie

W dniach 26.08.2019r. – 6.09.2019r.  trwa II rekrutacja dzieci do świetlicy szkolnej.

Prosimy rodziców, których dzieci nie zostały przyjęte podczas I rekrutacji o dopełnienie wszelkich formalności do 6.09.2019r. (przedłożenie zaświadczeń z zakładu pracy o zatrudnieniu w sekretariacie szkoły)

Lista dzieci przyjętych podczas II rekrutacji będzie dostępna w świetlicy szkolnej
i sekretariacie w dniach od 9.09.2019r.

Do końca roku szkolnego

opow

LOKALIZACJA

Rzeszów
Bohaterów 1

E-MAIL

sekretariat@sp16.resman.pl

TELEFON

(17) 748 24 60