Podstawowe zasady higieny dla dzieci i młodzieży

    Szanowni Państwo, informuję, że nauczyciele oraz higienistka szkolna prowadzą pogadanki z uczniami na temat profilaktyki zdrowotnej oraz higieny osobistej.

Z poważaniem

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 w Rzeszowie

Dorota Rząsa

Wytyczne CKE, MEiN i GIS co do przeprowadzenia Egzaminu Ósmoklasisty

 


Wyprawka szkolna 2018/2019 przyjęta przez Radę Ministrów

 

      W poniedziałek, 17 września 2018 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę i  rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej  uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Celem przyjętego  Rządowego programu „Wyprawka szkolna” jest wyrównywanie szans edukacyjnych i  wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu  podręczników i materiałów edukacyjnych. Szacuje się, że pomoc w ramach programu  otrzyma ok. 32 269 niepełnosprawnych uczniów.  

Czytaj Więcej

 


  


STYPENDIA SZKOLNE

 

Czytaj więcej !


 

 

Nabór wniosków w Programie "Nie zagubić talentu" 

 

Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje Program wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”. W ramach Programu, finansowanego w całości z budżetu Województwa Podkarpackiego, przyznawane są uczniom podkarpackich szkół, stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe, stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz nagrody pieniężne.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:


Wnioski składa się do Zarządu Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu na adres:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
z dopiskiem Program „Nie zagubić talentu”

Wnioski należy składać do dnia 15 lipca br. O dacie złożenia wniosku decyduje data nadania wniosku.

 

Szczegóły Programu dostępne są na stronie:

https://www.podkarpackie.pl/index.php/edukacja/stypendia-i-nagrody/program-nie-zagubic-talentu