„ZOSTAŃ MISTRZEM ZAGADEK LOGICZNYCH”

DLACZEGO LOGIKA?

Logika jest tą dziedziną matematyki, która nie zna pojęcia wieku. Mali i duzi, dorośli  i dzieci – język logiki jest dla wszystkich uniwersalny. I wszystkim też jest potrzebny.

Współczesny świat wymaga od nauczyciela budzenia w uczniach przyszłych ludzi twórczych, zdolnych do sprawnego podejmowania decyzji, umiejących współpracować w grupie oraz wykorzystujących  w dążeniu do celu zdobyte wcześniej doświadczenia.

Odpowiadając na te wymagania zorganizowano w naszej szkole mini - mistrzostwa polegające na odgadywaniu zagadek logicznych.

 Rozwiązywanie zagadek uczy matematycznej dociekliwości, precyzji, dostrzegania zasad i analogii, ale i ostrożności przed zbyt pochopnym rozwiązywaniem.

 Głównym celem innowacji będzie zatem rozwijanie u uczniów postawy intelektualnej wyrażającej się w twórczym, logicznym i krytycznym myśleniu, samodzielnym pokonywaniu trudności i matematycznym analizowaniu zjawisk.

 JAK TO WYGLĄDA?

  • w każdą środę, o godzinie 10:30 (lub innym terminie, w zależności od planu zajęć) na gazetce szkolnej, umieszczonej obok sali 307, w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu powieszone zostaną dwie zagadki logiczne – w formie papierowej (tekstowej lub rysunkowej);
  • zagadki są podzielone na dwie kategorie: naprawdę prosta oraz dla koneserów;
  • uczniowie rozwiązują zagadkę na kartce i zapisują uzasadnienie poprawności tego rozwiązania;
  • podpisaną (imieniem, nazwiskiem oraz klasą) karteczkę z rozwiązaniem i uzasadnieniem uczniowie wrzucają do specjalnie przygotowanego i zawieszonego poniżej gazetki pudełka na rozwiązania;
  • nauczyciel sprawdza rozwiązania i nie później niż cztery dni od daty ogłoszenia zagadki  wywiesza na gazetce listę osób, które odpowiedziały poprawnie oraz rozwiązania każdej z zagadek;
  • dla osób, które w ciągu roku szkolnego rozwiążą najwięcej zagadek logicznych organizator przewidział nagrody (rzeczowe oraz w formie ocen z aktywności).

 Elementem, który dopełnia całość projektu, niewątpliwie jest organizowany w grudniu konkurs szkolny, w którym uczniowie walczą  o tytuł  Mistrza Logicznego Myślenia.

 Autor innowacji:         mgr Monika Kwolek – nauczyciel matematyki

W tym semestrze roku szkolnego 2019/20, podobnie jak w ubiegłym, uczniowie mogli zmierzyć się z dwiema zagadkami logicznymi zadawanymi podczas trzech poniedziałkowych przerw.

Zabawa cieszyła się sporym zainteresowaniem starszych i młodszych, chłopców i dziewczynek. Uczniowie mieli możliwość rozwiązania 14 zagadek, a rekordzista – Filip Wołowiec - rozwiązał ich aż 13!

W kategorii klas IV – VI mistrzostwo zdobyły dwie osoby, które rozwiązały taką samą liczbę zagadek. Byli to: Tomasz Żaczek z klasy 5a oraz Natalia Kiełtyka z klasy 6c. Tytuł Wicemistrza Zagadek Logicznych powędrował do Joanny Masłyk z klasy 6c, a wyróżnienia otrzymali Gabriel Ziarnik z 5a, Oliwia Ludorowska z 6d, Zofia Tucka z 6c i Rafał Krupa z 5a.

W kategorii klas VII – VIII Mistrzem zagadek logicznych został Filip Wołowiec z klasy 8c, a wyróżnienia zdobyły: Natalia Stryczek z 8c oraz Julita Sarna z 8a.

Podczas apelu bożonarodzeniowego Pani Dyrektor rozdała wyróżnionym uczniom pamiątkowe dyplomy. Zwycięzcom jeszcze raz gratulujemy!

Innowację przygotowuje i prowadzi pani Monika Kwolek.