W roku szkolnym 2019/2020 w szkole realizowana jest innowacja z wiedzy o społeczeństwie. Koordynatorem innowacji jest pan Krzysztof Korczykowski.

Główny cel: Rozbudzenie wśród uczniów czynnego udziału w życiu publicznym, odwagi wypowiadania własnego zdania.

Sztuka Konwersacji to innowacja programowa w zakresie wiedzy o społeczeństwie wzbogacana o treści szeroko pojętej wiedzy ogólnej. W ciągu całego roku szkolnego uczniowie poznają tajniki retoryki, dialogu i argumentacji.

Wielu uczniów w dzisiejszych czasach ma problemy z wyrażaniem własnych poglądów, bardzo często podporządkowują się grupie lub silniejszej jednostce. Przebieg innowacji będzie polegał na comiesięcznej debacie oksfordzkiej przeprowadzanej w klasach ósmych. Oraz pogadankach na tematy związane z komunikacją międzyludzką.

Debata oksfordzka została uznana za fundamentalną część wychowania do życia publicznego.  Metod ćwiczenia wystąpień publicznych jest kilka. Jednak debata zdecydowanie wyróżnia się na tle reszty. Debata też bawi: ćwiczy postawę i tembr głosu. Doświadczonego debatanta łatwo rozpoznać wśród mówców w parlamencie, podczas posiedzenia zarządu spółki, czy na ulicznej manifestacji: nieprzesadnie podkreślone gesty, modulowana intonacja, wyćwiczona dykcja i spokój w przemawianiu to oznaka dobrego warsztatu oksfordzkiego. Kto występuje podczas debaty, jako mówca, ten doświadcza uczuć takich samych, jak aktor na scenie. Przekonać musi widownię do siebie również swoją fizycznością, a widoczny jest w całej swojej postawie.

Debata wymaga elokwencji i zachęca do odnoszenia się do zjawisk kultury. Opanowanie zasad teatralnej oprawy przy jednoczesnym zachowaniu istoty przekazu jest świetnym sposobem na wyćwiczenie charyzmy i umiejętności skupiania na sobie uwagi słuchaczy.

Finalną częścią innowacji będzie szkolny konkurs debat oksfordzkich.