INNOWACJA PROGRAMOWA „TWÓRCZO ODKRYWAM ŚWIAT”

 Głównym założeniem tej innowacji jest rozbudzenie i rozwijanie pasji badawczej uczniów w młodszym wieku szkolnym. To poprzez działanie, eksperymentowanie i doświadczanie dzieci poznają prawdy rządzące światem, który jest ciekawy i niezwykły. Wiedza i umiejętności zdobywane w ten właśnie sposób na długo zapadną w pamięć. Realizacja programu przyczyni się do rozwoju uzdolnień i umiejętności w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych oraz artystycznych.

Program będzie wspierany przez udział uczniów w projekcie realizowanym przez Uniwersytet Rzeszowski w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Uniwersytet Rzeszowski dla Młodych Odkrywców”.

Adresatami innowacji  są uczniowie klasy 1b, z którymi będzie pracować, przez trzy kolejne lata ich nauki, autorka innowacji - pani Agata Forystek. Pozwoli to osiągnąć optymalne wyniki na wielu płaszczyznach: naukowej, emocjonalnej i społecznej.

Planowany termin realizacji innowacji:  listopad 2018 r. – maj 2021 r.