INNOWACJA PEDAGOGICZNA „PRZYRODA TO PRZYGODA”

 Innowacja skierowana jest do uczniów klasy IC.

Autorem innowacji jest wychowawca klasy - mgr Aldona Akwarska - Stanisz

Głównym założeniem programu innowacji jest rozbudzanie i rozwijanie w uczniach pasji badawczych oraz kształtowanie w nich kreatywności, otwartości oraz samodzielności w poszukiwaniu wiedzy.

Na zajęciach organizowanych w zarówno w szkole, jak i poza nią, dzieci będą uczyć się odkrywać świat poprzez zabawę, działania plastyczne, obserwację i eksperymentowanie. Realizacja innowacji przyczyni się do rozwoju wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie nauk przyrodniczych, matematycznych a także artystycznych.

Program będzie wspierany przez udział uczniów w Klubie Młodego Odkrywcy działającego pod patronatem Centrum Naukowego Kopernik w Warszawie oraz Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzeszowie.

Termin realizacji: od października 2019 r.  do maja 2022 r.

 

ROK SZKOLNY 2021/2022