We współczesnym świecie umiejętność korzystania z programów wchodzących w skład pakietu biurowego jak i z Internetu nie jest niczym niezwykłym. Edukacja dzieci w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych nie powinna się, więc ograniczać tylko do nauki obsługi tychże programów. Zajęcia z komputerami powinny stać się sposobnością do nauki logicznego myślenia. Uczniowie powinni poznać, oczywiście na poziomie swoich możliwości i wieku, sposoby programowania wykorzystując w tym celu dostępne darmowe programy. Obecnie konieczne staje się rozwijanie u uczniów od najmłodszych lat umiejętności logicznego i twórczego myślenia, intuicji i wyobraźni, konsekwentnego dążenia do celu, a także rozwijanie uzdolnień i zainteresowań informatycznych wśród dzieci. Z tego powodu ważnym jest więc wprowadzenie uczniów w świat programowania i kodowania. Oczywiście bardzo ważnym aspektem będzie kształcenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się komputerem, jego oprogramowaniem.

Innowacja będzie realizowana w formie nieobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klasy 2c, a w następnym roku 3c, I etapu edukacyjnego. Zajęcia odbywać się będą od września 2019r. do czerwca 2021r. w wymiarze 1 godziny tygodniowo Uczniowie poznają programy: Baltie, Logomocja oraz TuxPaint. Z Baltiego uczniowie, już w pierwszej klasie, poznali dwa tryby: Budowanie i Czarowanie. W kolejnym etapie przejdziemy do programowania, wybierając tryb Programowanie/Nowicjusz. W tym trybie uczeń tworzy własne programy tylko za pomocą graficznych poleceń – ikon.