W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje) – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Partnerem DBI 2017 jest Facebook.

    Tegoroczne wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez:

Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską, 

Minister Cyfryzacji Annę Streżyńską, 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, 

Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka  

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcina Cichego.

          W 2017 r. DBI obchodzić będziemy 7 lutego pod hasłem „Razem zmieniamy internet na lepsze”. Podczas zbliżającej się 13. edycji wydarzenia w Polsce chcemy zwrócić uwagę na rolę każdego użytkownika internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Podczas obchodów DBI chcemy szczególnie podkreślić potencjał internetu, który dzieci mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami jak również jako formę twórczej rozrywki.

 Działania z okazji obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w naszej szkole obejmować będą:

1. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych według scenariuszy „3…2…1…Internet”, „Dziecko w Sieci”, „Owce w sieci” oraz „Zuzka i Tuncio poznają Internet” dostępnych na stronach internetowych poświęconych bezpieczeństwu w Internecie;

Zajęcia edukacyjne
2. Przygotowanie apelu z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu;

„Razem zmieniamy Internet na lepsze” – apel szkolny

3. Zorganizowanie dla rodziców, nauczycieli i uczniów pogadanek, prelekcji lub spotkań z osobami zawodowo zajmującymi się problemami bezpieczeństwa w Internecie w różnych aspektach (zagrożenia, Netykieta, uzależnienia itp.);

Policjanci o zagrożeniach w Sieci

Zajęcia profilaktyczne

4. Opracowanie tematycznych gazetek na temat zagrożeń i zasad bezpieczeństwa w Sieci;

5. Rozdanie rodzicom ulotek podczas wywiadówki;

6. Zorganizowanie konkursu plastycznego „Bezpiecznie Tu i Tam” polegającym na wykonaniu plakatu dotyczącego bezpieczeństwa w Internecie; Konkurs przeznaczony jest dla uczniów w grupach wiekowych klas I-III i IV-VI;

7. Udział uczniów z kółka komputerowego w kursie e-learning programu „Dziecko w Sieci” oraz Quizów „Przygody Plika i Foldera” i „Plik i Folder – odkrywcy Internetu”;

8. Stworzenie w szkolnej bibliotece zbioru materiałów dotyczących bezpieczeństwa w Internecie (scenariusze lekcji, spotkań z rodzicami, artykułów

9. Umieszczenie na szkolnej stronie internetowej informacji o przebiegu szkolnych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2017.

 Nasza inicjatywa została zgłoszona na stronie:

http://www.saferinternet.pl/pl/mapa-inicjatyw 

Dzien internetu