Nasi uczniowie biorą udział w całorocznym projekcie, który jest zgodny z podstawą programową i kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/21. Uczestnicy projektu to uczniowie z placówek publicznych i niepublicznych w Polsce i za granicą w wieku 3-6, 7-9, 10-15 lat wraz z nauczycielami, którzy wykonują samodzielnie innowacyjne i nietypowe prace plastyczne i przestrzenne, przy wykorzystaniu różnych technik, wzbogaconych pomysłami nauczyciela oraz inspiracjami zaczerpniętymi z bloga i strony fb https://www.facebook.com/kreatywnepraceplastyczne/
Główne cele projektu
Wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci poprzez twórcze działania plastyczne.
Inicjowanie i popularyzowanie kreatywnych zabaw i dziecięcej twórczości plastycznej
Prowadzenie prawdziwie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój dziecka, a szczególnie małej motoryki, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci, wyobraźni, uwagi.
Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki i aktywności dziecka w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywania doświadczeń i polisensorycznego poznawania stymulującego rozwój.

Wyzwalanie ekspresji twórczej i naturalnej kreatywności.
Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych, zgodnie z podstawą programową i kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/21. KLASA 1C W TRAKCIE CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO PODJĘŁA WYZWANIE I GODNIE REPREZENTUJE NASZĄ SZKOŁĘ W WALCE O TYTUŁ KREATYWNEJ I TWÓRCZEJ KLASY! Opiekun- mgr E. Magierska

 

 

 

Zobacz Galerię