Nasza Szkoła w roku szkolnym 2014/2015 przystąpiła do projektu „ALARM DLA BIORÓŻNORODNOŚCI PODKARPACIA” realizowanego w ramach Funduszy Małych Grantów Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Realizatorem jest Stowarzyszenie "EKOSKOP".

  Celem projektu jest:

  • wzrost świadomości mieszkańców centralnego Podkarpacia nt. wartości i potrzeby zachowania bioróżnorodności,
  • wprowadzenie do szkół metod plenerowych warsztatowych edukacji o bioróżnorodności,
  • umocnienie Podkarpackiego Centrum Edukacji Ekologicznej Stowarzyszenia "EKOSKOP",
  • praktyczne działania dla ochrony bioróżnorodności,
  • budowanie sieci współpracy  podkarpackich Centrów Edukacji Ekologicznej na rzecz ochrony bioróżnorodności,
  • zwrócenie uwagi lokalnych mediów na problem utraty bioróżnorodności.

 Koordynatorami z ramienia szkoły są:

Aldona Awarska-Stanisz

Agata Forystek

Monika Szaro.

 

 ROK SZKOLNY 2016/2017 


 Żywa lekcja przyrody

W dniach 11-12.05.2017r. w szkole odbyły się zajęcia warsztatowe w ramach projektu „Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia” z udziałem specjalistów z Podkarpackiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

W zajęciach wzięły udział klasy: 4a i 4b oraz 5b i 5c. Tematyka zajęć obejmowała świat zwierząt, w szczególności świat sześcionogów. Zajęcia prowadził zaprzyjaźniony trener Maciej Kunysz, który w sposób profesjonalny, a zarazem bardzo ciekawy wprowadził dzieci w fascynujący świat owadów.

           Duże wrażenie zrobiła obszerna kolekcja suszonych owadów, pajęczaków i skorupiaków, a także żywe okazy karaczanów i świerszczy. Była to bardzo pouczająca lekcja przyrody, myślę, że na długo pozostanie w pamięci dzieci.

 

Warsztaty ekologiczne w klasach drugich i trzecich

W ramach projektu „Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia” 27 i 28 marca 2017 r. odbyły się niecodzienne warsztaty ekologiczne. W klasach drugich dzieci poznawały niezwykły, barwny świat ptaków. Wysłuchały opowieści o cyklu życiowym modraszka - pięknego błękitnego motyla znajdującego się pod ochroną. W klasach trzecich omawiały różnice w budowie owadów, próbowały je nazwać według specjalnego klucza, a nawet rozpoznać ich płeć. Wiele emocji wzbudziły żywe okazy świerszczy i ogromny pająk ptasznik.

 Mamy nadzieję, że zajęcia te przyczynią się do lepszego zrozumienia otaczającego nas świata oraz rozbudzą w dzieciach pasję samodzielnego poznawania przyrody.

             Serdecznie dziękujemy przedstawicielom stowarzyszenia EKOSKOP: pani Kasi Ruszale oraz panu Maciejowi Kunyszowi za przeprowadzone w naszej szkole warsztaty i zapraszamy ponownie!

  


 Smog w mieście… - warsztaty ekologiczne w klasie 2b i 4b

  3.02.2017r. uczniowie klas 2b i 4b wzięli udział w zajęciach warsztatowych na temat zanieczyszczeń powietrza. Przeprowadziła je pani Katarzyna Ruszała, specjalistka ze Stowarzyszenia EKOSKOP w Rzeszowie.

 Pani Katarzyna wyświetliła prezentację multimedialną, w której w sposób rzeczowy i przejmujący przedstawiła przyczyny zanieczyszczeń powietrza, których skutkiem jest występowanie smogu nad obszarem całego kraju. Występowanie tego zjawiska niesie przecież ze sobą poważne konsekwencje dla zdrowia i życia człowieka.

 Przeprowadzone doświadczenie z odkurzaczem, wzbudziło wiele emocji i uzmysłowiło wszystkim, jakim powietrzem oddychamy i ile szkodliwych zanieczyszczeń wdychamy do płuc w ciągu zaledwie ośmiu godzin.

 Zajęcia te były bardzo pouczające. Mamy nadzieję, że przedstawione fakty zapadną wszystkim na długo w pamięci.

 Edukacja dzieci i młodzieży w tym zakresie jest bardzo ważna. Chodzi o to, by w porę uświadomić ich, kształtować w nich właściwe nawyki, aby mogli podejmować świadome działania proekologiczne w dorosłym życiu.

 

Lekcja ornitologii w klasie 2b

            20 grudnia 2016 r. uczniowie klasy 2b wzięli udział w ciekawych zajęciach przyrodniczych, które przeprowadziła panią Kasia Ruszała, przedstawicielka stowarzyszenia EKOSKOP. Zachęciła wszystkich do uważnego przyjrzenia się ptakom. Aby je obserwować nie trzeba przecież robić dalekich wypraw – wystarczy rozglądnąć się dookoła.

             Z barwnymi figurkami naszych skrzydlatych przyjaciół dzieci uczyły się ich rozpoznawania. Dzięki specjalnej tablicy mogły również posłuchać ptasich głosów. Wesoła zabawa „Zgadnij jakim jestem ptakiem” doskonale utrwaliła poznane wiadomości. Bez trudu teraz wszyscy zapamiętają jak ważną rolę w całym ekosystemie odgrywają te zwierzęta, jakie są ich zwyczaje i problemy.

 


 Zajęcia przyrodnicze w klasie 2b

4 listopada 2016 r. uczniowie klasy 2b uczestniczyli w niezwykłych zajęciach z botaniki, umożliwiających poszerzenie wiedzy na temat bioróżnorodności. Prowadziła je przedstawicielka stowarzyszenia EKOSKOP pani Kasia Ruszała. Towarzyszył jej wolontariusz Samuel ze Słowacji.

Dzieci wykonując „herbarze”, czyli zielniki uczyły się rozpoznawania różnych gatunków drzew rosnących na Podkarpaciu. Wszystkim zajęcia bardzo się podobały i już czekają na następne.

  


 Jesienna wycieczka klasy 2a i 2b

  18 października 2016 r. uczniowie klasy 2a i 2b, pod opieką swoich wychowawczyń, udali się na wycieczkę. Najpierw w parku zamkowym w Łańcucie odbyli niezwykłą lekcję przyrody. Podziwiali tam jesienne barwy, rosnące drzewa i krzewy, wsłuchiwali się w odgłosy otoczenia.

 Wykorzystując lupy uważnie przyjrzeli się przyrodzie: korze drzew, liściom i owadom. Spacerując długimi alejami oglądali kolorowe jeszcze klomby kwiatów, piękne rzeźby, fontanny i oczywiście wspaniałą siedzibę dawnych polskich magnatów.

 Kolejnym punktem wycieczki było przejście ścieżką przyrodniczą w rezerwacie „Husówka”, który utworzono w celu ochrony niezwykłego krzewu - kłokoczki. Tutaj ponownie uczniowie obserwowali przyrodę oraz zachodzące jesienią zmiany. Dokonali porównania lasu z parkiem i utrwalili wiadomości dotyczące warstw roślinności.

          Na koniec, na małej polance, wspólnie rozpaliliśmy ognisko i zjedliśmy ze smakiem upieczone kiełbaski. Piknik był bardzo udany. Pogoda i humor dopisały. Zmęczeni, ale uśmiechnięci wróciliśmy do szkoły. 

 

 RZESZOWSKI ZLOT OWADÓW

              16 września 2016 r. odbył się nad Wisłokiem II Rzeszowski Zlot Owadów, zorganizowany przez stowarzyszenie EKOSKOP.

 Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 2b i 4b wraz z nauczycielkami: panią Aldoną Akwarską-Stanisz, panią Agatą Forystek oraz panią Moniką Szaro. Wszyscy uczestnicy, przebrani za kolorowe owady, manifestowali potrzebę ochrony podkarpackiej przyrody.

 Podczas tego plenerowego happeningu odbywały się różne gry, warsztaty i zabawy. Działały ekologiczne stoiska i scena muzyczna, na której uczniowie klasy 4b zaprezentowali piękny wiersz o tematyce przyrodniczej.

 Zorganizowano również strefę latania, gdzie znajdował się symulator lotu na szybowcu. W konkursie na najlepszy model latający z recyklingowego papieru finalistką została Alicja Sieczek. Warto było, bo w nagrodę nasza uczennica otrzymała prawdziwy teleskop.

 Wszyscy wrócili zmęczeni, ale bardzo zadowoleni i pełni wrażeń.

  


 ROK SZKOLNY 2015/2016


  ŁĄKI ŚW. FRANCISZKA

 Równo przycięty trawnik – nuda! Zamiast niego będziemy mieć piękną, niebanalną, różnorodną, pełną kwiatów i ziół – łąkę!

Jednym z zadań projektu „Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia” jest kampania siania kwietnej łąki dla motyli, pszczół i trzmieli, budowania „HOTELI” dla owadów i noclegowni dla nietoperzy. Dzięki niej uczniowie będą mogli zdobywać informacje o różnorodności występujących tam gatunków oraz prowadzić badania dotyczące liczebności i stałości występowania gatunków owadów zapylających.

           Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy pomogli nam przy zakładaniu naszej łąki.

 

LABORATORIUM BIORÓŻNORODNOŚCI

     Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w niezwykłych zajęciach z botaniki, umożliwiających poszerzenie wiedzy na temat znaczenia bioróżnorodności. Prowadziła je przedstawicielka stowarzyszenia EKOSKOP pani Kasia Ruszała.

     Dzieci wykonując „herbarze” uczyły się rozpoznawania różnych gatunków drzew rosnących na Podkarpaciu. Wszystkim uczestnikom zajęcia bardzo się podobały!

  


  DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I POZYSKIWANIE FUNDUSZY

            19 marca 2015 r. podczas wywiadówki, została zaprezentowana wystawa dotycząca Projektu. Rodzice i uczniowie naszej szkoły mieli możliwość poszerzyć swoją wiedzę na temat wartości i potrzeby zachowania bioróżnorodności.

         Sprzedawane były również „biedronki” malowane na kamieniach, które cieszyły się dużym powodzeniem. Pozyskane pieniądze pomogą wzbogacić naszą łąkę o rośliny owadolubne.

Dziękujemy wszystkim za włączenie się do akcji poprzez zakup „biedronek”!

  


 WARSZTATY TEATRALNE

          27 marca 2015r. uczniowie klas pierwszych wzięli udział w spektaklu pt. „Opowieść o lisiej polanie” w wykonaniu Walizkowego Teatrzyku Kukiełkowego. Głównymi bohaterami była sympatyczna rodzina lisów: Tata, Mama, Różyczka i Róziu, którzy dawno, dawno temu, wśród starych, stuletnich dębów mieszkali na terenie dzisiejszego Rezerwatu Przyrody Lisia Góra. Czarnym charakterem był dziadek, który nie szanował środowiska, wycinał drzewa i palił domowe śmieci. Jak zakończyła się ta historia? Musicie zapytać kolegów z klas pierwszych…

            Dziękujemy pani Kasi Ruszale, przedstawicielce stowarzyszenia EKOSKOP, za wspaniałą lekcję ekologii.

 

 BIORÓŻNORODNOŚĆ W RZECE

W dniu 30 marca 2015r., w ramach projektu „Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia”, uczniowie klas 4a i 4b uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Stowarzyszenie EKOSKOP. Tematem dwugodzinnych zajęć była rzeka i jej często niezauważalni mieszkańcy. W czasie spotkania uczniowie rozpoznawali różne owady. Pan Maciej Kunysz i wolontariusze czuwali nad prawidłowym przebiegiem eko-lekcji. Wykorzystując pomoce przywiezione przez trenerów stowarzyszenia  EKOSKOP uczniowie poszerzyli wiedzę na temat znaczenia  bioróżnorodności w rzekach.

           Najbardziej aktywni otrzymali pamiątkowe zakładki. Wszystkim uczestnikom warsztaty bardzo się podobały. Organizatorem spotkań była pani M.Szaro.

 


 DZIEŃ ZIEMI

            21 kwietnia 2015r. odbył się apel z okazji Dnia Ziemi. Wszystkich zgromadzonych zachęcaliśmy do tego, aby wyszli ze szkoły, z domu i poszli do lasu, na łąkę, do parku. Warto przecież poświęcić czas na bliższy kontakt z przyrodą, na refleksję, jak ona jest dla nas ważna, fascynująca, ciekawa i piękna.

           Następnie prowadząca spotkanie pani Aldona Akwarska - Stanisz zaprosiła wszystkich do obejrzenia przedstawienia przygotowanego przez klasę 3c i p.Agate Forystek pt. „Na łące”.

           Ważnym przesłaniem spektaklu było to, iż różnorodność biologiczna jest szczególną wartością całej żywej przyrody. Żaden bowiem organizm na Ziemi nie istnieje oddzielnie, każdy funkcjonuje w skomplikowanej sieci powiązań.

 

PIKNIK RODZINNY

30 maja 2015 r. odbył się w naszej szkole Piknik Rodzinny. Przy tej okazji nie mogło zabraknąć działań związanych z ekologią. We współpracy ze stowarzyszeniem EKOSKOP zorganizowaliśmy „Ekoolimpiadę”. Podczas zabawy dzieci wraz z rodzicami uczyły się, że odpady są poważnym zagrożeniem dla przyrody.

            Przy szkolnym placu zabaw zostało urządzone LABORATORIUM BIORÓŻNORODNOŚCI. Na stolikach rozłożono sprzęt badawczy i rozstawiono imponującą wystawę. Uczniowie pod gołym niebem mogli podziwiać różne okazy podkarpackiej fauny i flory. Mikroskopy wzbudzały ciekawość również u rodziców naszych uczniów.

            Serdecznie dziękujemy przedstawicielom stowarzyszenia EKOSKOP tj. państwu Kasi i Mirkowi Ruszałom, panu Maćkowi Kunyszowi oraz wolontariuszom za niezwykłe uatrakcyjnienie naszego pikniku oraz Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji za ufundowanie nagród.

  


 RZESZOWSKA AMAZONIA

16 czerwca 2015r. uczniowie z klasy 6b i 3c pod opieką p. Moniki Szaro oraz p. Agaty Forystek brali udział w innowacyjnych zajęciach z obserwacji bioróżnorodności. W trakcie rejsu katamaranem po zalewie rzeszowskim,  mieli możliwość oglądania wielu gatunków dzikich ptaków, procesu sukcesji ekologicznej oraz stopnia antropopresji. Następnie udali się do pobliskiego rezerwatu „Lisia Góra”, gdzie podziwiali piękne, pomnikowe dęby szypułkowe i inne ciekawe rośliny (np. przytulię czepną). Niestety znalezione zostały też niechlubne ślady działalności człowieka w postaci pozostawionych śmieci. Warsztaty prowadzone były przez p. Sylwię oraz p. Paulinkę ze stowarzyszenia Ekoskop. Wszystkim taka lekcja w terenie bardzo się podobała. Dziękujemy!!!

  


 ŁĄKA ŚW. FRANCISZKA


Nasza łąka w czerwcu.

 

RZESZOWSKI ZLOT OWADÓW

           18 września 2015 r. nad Wisłokiem odbył się Rzeszowski Zlot Owadów zorganizowany przez stowarzyszenie EKOSKOP. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 4c wraz z p. Aldoną Akwarską – Stanisz oraz p. Agatą Forystek.

Uczestnicy przebrani za kolorowe owady manifestowali potrzebę ochrony podkarpackiej bioróżnorodności. W trakcie happeningu działały ekologiczne stoiska i scena muzyczna. Nasi uczniowie zaśpiewali piękną piosenkę pt. „Każdy kwiat to mały świat”. Mogli też wziąć udział w różnych grach, zabawach, konkursach i zajęciach plastycznych. Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni.

  


 AKADEMIA BIORÓŻNORODNOŚCI

13 października 2015 r. odwiedziła naszą szkołę pani prof. dr hab. inż. Czesława Trąba, która na co dzień pracuje w Katedrze Agroekologii i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 Uczniowie klasy 4c mieli możliwość porozmawiać z nią o łące św. Franciszka w jesiennej odsłonie. Oznaczyli kilka najbardziej charakterystycznych gatunków roślin i zwierząt. Obejrzeli ciekawą prezentację multimedialną dotyczącą bioróżnorodności oraz zielniki wykonane przez studentów. Dyskutowali na temat tego, jakim organizmom służą rośliny łąkowe. To było bardzo inspirujące spotkanie.

  


 PASZPORT DO EKOLANDII

          W   październiku   klasy:  1b (  wych.  A.Forystek)  oraz  3a (wych. K.Pokrywka) wzięły  udział  w  wycieczkach  do  rezerwatu  „Wielki Las”. Dzieci  odkrywały  magię miejsca położonego zaledwie pół  godziny  od Rzeszowa.    Zachwycały    się   starymi   modrzewiami    oraz czterdziestometrowymi bukami. Przytulały do brzóz i dębów.  Podziwiały śpiące popielice i piękną  salamandrę  plamistą.  Obfitość   grzybów,  ich   różnorodność   kształtów i barw była dla wszystkich zaskoczeniem.

Wyprawy zorganizowało stowarzyszenie EKOSKOP w ramach projektu „Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia”.

 

TEATRZYK EKOLOGICZNY 

          1 grudnia 2015 r. uczniowie klas pierwszych mieli przyjemność gościć przedstawicielkę stowarzyszenia EKOSKOP, która przyjechała do naszej szkoły z teatrzykiem kukiełkowym. Po krótkiej rozmowie na temat konieczności zachowania bioróżnorodności na Ziemi, wszyscy uczniowie szeroko otworzyli oczy ze zdziwienia. Z wielkiej walizki „wyskoczyła” bowiem wesoła rodzinka lisów. Dzieci poznały historię sympatycznych zwierzątek i nauczyły się tego, że odpady należy segregować i pod żadnym pozorem nie wolno ich palić.

            Serdecznie dziękujemy pani Kasi Ruszale, że zechciała ponownie nas odwiedzić i przeprowadzić tak wspaniałą lekcję ekologii !!!

  


LEKCJA PRZYRODY 

           1. 12. 2015r. odbyły się zajęcia warsztatowe z przyrody w klasach 5a i 5b prowadzone przez trenera EKOSKOP- doktora Macieja Kunysza. Podjął się trudnego zadania,mianowicie wyjaśnił w sposób prosty
i przystępny temat ewolucji owadów i pierścienic.

Uczniowie mieli możliwość pracować z żywymi okazami dżdżownic. Mogli je dotykać, oglądać pod mikroskopem, obserwować ich zachowanie i reakcje na bodźce docierające ze środowiska zewnętrznego.   Oglądali   i   identyfikowali   również   owady   korzystając
z kluczy do oznaczania tej grupy zwierząt. Ci bardziej odważni, mieli możliwość obcowania z żywymi okazami owadów zaliczanych do tzw. karaczanów… naprawdę były duże i robiły wrażenie…

 Gratulujemy odwagi !!! 

 

JEŻ SWÓJ ZWIERZ - LEKCJA EKOLOGII 

 1 i 2 marca 2016 r. odbyły się ekologiczne warsztaty pt. „Jeż swój zwierz”. Zostały one przeprowadzone we wszystkich klasach młodszych przez przedstawicieli stowarzyszenia EKOSKOP, którym towarzyszyli wolontariusze z Armenii i Francji.

Celem spotkania było zwrócenie uwagi na ochronę jeży – powszechnie znanych i lubianych małych ssaków, obecnie zagrożonych wyginięciem. W ramach warsztatów przedstawiono ciekawe fakty dotyczące trybu życia, przyjmowanego pokarmu czy sposobów ochrony tych zwierząt. Niestety obecnie tysiące jeży ginie pod kołami samochodów, pod kosiarkami, w płomieniach wypalanych traw oraz zatrutych chemią stosowaną w ogrodach.

Dzieci z klasy 3a oraz 3b obejrzały również interesującą prezentację na temat tego sympatycznego zwierzątka. W drugiej części warsztatów uczniowie prowadzili obserwacje żywych świerszczy domowych i karaczanów oraz oglądali przez mikroskop wiele innych ciekawych owadów.

Serdecznie dziękujemy pani Katarzynie Ruszale, panu Maciejowi Kunyszowi oraz panu Mirkowi Ruszale za przeprowadzenie tak wspaniałych lekcji ekologii.

  


 W ŚWIECIE OWADÓW - LEKCJA O OWADACH

 W kwietniu 2016 r. w klasie 1b odbyły się zajęcia przyrodnicze pt.„W świecie owadów”. Uczniowie dowiedzieli się, że to jest najliczniejsza grupa zwierząt. Poznali też budowę ciała owadów, dowiedzieli się jak przebiega rozwój oraz jakie jest ich znaczenie w przyrodzie. Ogromną atrakcją lekcji okazały się żywe karaczany przyniesione przez jedną z uczennic. Na koniec każde dziecko wykonało biedronkę z papieru.

  


  ŁĄKA ŚW. FRANCISZKA

Nasza łąka w maju 2016 roku. Zakwitły już: złocienie, firletki, bluszczyk kurdybanek, maruny, chabry, maki, jaskry, rumiany, lucerna, wyka i wiele, wiele innych. Wygląda pięknie! Zapraszamy!

 

ZAJĘCIA TERENOWE NA ŁĄCE

 1 czerwca 2016r. w klasie 1b odbyły się zajęcia na łące. Ich celem była obserwacja przyrody, a szczególnie kwiatów i owadów.

 Uczniowie, podzieleni na grupy i wyposażeni w lupy, szukali roślin o różnych kształtach, sprawdzali też jakie owady na nich żerują. Odkryli, np. kwiat, który jest mniejszy od paznokcia i wygląda jak żółta kulka. Okazało się, że jest to lucerna sercowata.

Takie zajęcia w terenie na długo pozostaną w pamięci uczniów.

 

 Łąka kwietna

W Dniu Dziecka, uczniowie ze świetlicowego kółka plastyczno-przyrodniczego, podczas zajęć terenowych, uczyli się rozpoznawać wcześniej poznane kwiaty łąkowe. W tym celu każde dziecko otrzymało kartonik z opisem wybranej rośliny i na tej podstawie miało ją znaleźć. Najwięcej trudności przysporzyło dzieciom odróżnienie złocienia właściwego od rumianu polnego, ale wspólnymi siłami poradziły sobie z tym zadaniem doskonale.

Na zakończenie cyklu zajęć o łące, uczestnicy zrobili sobie prawdziwą miodową ucztę!


 Zajęcia w pracowni przyrodniczej

 W grudniu 2016 r., dzieci ze świetlicowego kółka plastyczno-przyrodniczego uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez panią Monikę Szaro w pracowni przyrodniczej.

Dzieci obejrzały ciekawą prezentację przygotowaną przez uczennice kl. VI a Aleksandrę Tyrakowską i Helenę Bochenek na temat gadów i ich środowiska życia. Miały również okazję zobaczyć naturalne okazy tych zwierząt w postaci preparatów oraz dotknąć prawdziwą skórę węża i skorupę żółwia.

To była naprawdę ciekawa lekcja przyrody!

 

 

 

Zajęcia w terenie

 Gdy tylko pogoda na to pozwala, dzieci ze świetlicowego kółka plastyczno - przyrodniczego wyruszają w teren, by „na żywo” poznawać otaczającą przyrodę.

 Podczas jednej z takich wypraw dzieci poznawały ziarnopłon wiosenny: liczyły liczbę płatków, opisywały cechy liści oraz zgadywały, skąd się wzięła nazwa tej uroczej roślinki. Na koniec wykonały kartkę - wizytówkę ziarnopłonu wiosennego wraz z jego opisem.

 


 Owady zapylające kwiaty: trzmiele, pszczoły i osy

 W maju 2016 r. dzieci ze świetlicowego kółka plastyczno-przyrodniczego obejrzały interesującą prezentację na temat trzmieli, pszczół i os, czyli owadów, dzięki którym mamy większość owoców i warzyw.

Podczas zajęć dzieci nauczyły się rozróżniać te owady i właściwie je nazywać. Wiele też dowiedziały się o ich życiu, sposobie budowania gniazd czy znaczeniu dla nas ludzi. Miały możliwość obejrzenia naturalnego gniazda os oraz szerszeni.

Dla podsumowania zajęć, dzieci samodzielnie wykonały przestrzenne formy poznanych owadów.

 


 ŁĄKOWE INSPIRACJE

            Okazało się, że nasza łąka była natchnieniem do wykonania przez uczniów naszej szkoły przepięknych prac plastycznych. Zobaczcie sami !!!

  


 

Cztery pory roku z wolontariuszkami z Ekoskopu.

 9 marca dzieci z kółka plastyczno-przyrodniczego uczestniczyły w zajęciach prowadzonych po angielsku przez wolontariuszki ze Stowarzyszenia Ekoskop: Danę z Holandii i Mary z Armenii.

Podczas zajęć dzieci uczyły się nazw miesięcy i pór roku po angielsku. Na koniec spotkania, dzieci wykonały różnorodne zwierzątka z rolek po papierze.

Na początku dzieci były stremowane, ale wspólna zabawa przełamała wszelkie bariery językowe i wprawiła wszystkich w doskonały nastrój.

Pozdrawiamy Danę i Mery.