Szkoła przystąpiła do programu „Ochrona zdrowia”, który rozpoczął się 19.01.2015r. i trwa nadal. Program obejmuje zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i jest realizowany w klasach pierwszych.

 Celami programu są:

- poprawienie zaburzeń rozwoju motorycznego;
- kształtowanie nawyku prawidłowej postawy;
- przywracanie równowagi napięciowej, przez usuwanie dystonii mięśniowej;
- rozciąganie mięśni nadmiernie napiętych i przykurczonych;
- wzmacnianie mięśni osłabionych;
- podniesienie ogólnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu dziecka poprzez ćwiczenia kształtujące, oddechowe i wytrzymałościowe;
- zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady.

 

Do końca roku szkolnego

opow

LOKALIZACJA

Rzeszów
Bohaterów 1

E-MAIL

sekretariat@sp16.resman.pl

TELEFON

(17) 748 24 60