Szkoła przystąpiła do programu „Ochrona zdrowia”, który rozpoczął się 19.01.2015r. i trwa nadal. Program obejmuje zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i jest realizowany w klasach pierwszych.

 Celami programu są:

- poprawienie zaburzeń rozwoju motorycznego;
- kształtowanie nawyku prawidłowej postawy;
- przywracanie równowagi napięciowej, przez usuwanie dystonii mięśniowej;
- rozciąganie mięśni nadmiernie napiętych i przykurczonych;
- wzmacnianie mięśni osłabionych;
- podniesienie ogólnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu dziecka poprzez ćwiczenia kształtujące, oddechowe i wytrzymałościowe;
- zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady.