W dalszym ciągu kontynuujemy w naszej szkole zajęcia z Małego Mistrza będące promocją atrakcyjnych zajęć ruchowych i zachęcania dzieci do próbowania nowych dyscyplin sportu. Uczestniczą w nich wszystkie dzieci z klas trzecich. 
Zajęcia prowadzą wychowawcy klas, dodatkowo wspierani przez nauczycieli wychowania fizycznego.

Zobacz galerie