W dalszym ciągu kontynuujemy w naszej szkole zajęcia z Małego Mistrza będące promocją atrakcyjnych zajęć ruchowych i zachęcania dzieci do próbowania nowych dyscyplin sportu. Uczestniczą w nich wszystkie dzieci z klas trzecich. 
Zajęcia prowadzą wychowawcy klas, dodatkowo wspierani przez nauczycieli wychowania fizycznego.

Zobacz galerie

Do końca roku szkolnego

opow

LOKALIZACJA

Rzeszów
Bohaterów 1

E-MAIL

sekretariat@sp16.resman.pl

TELEFON

(17) 748 24 60