W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klas drugich i trzecich pod opieką wychowawców kontynuują realizację programu Małego Mistrza. Bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem biorą udział w zajęciach sportowych oraz grach zespołowych. Uczą się współpracy w grupie i współzawodnictwa. Uczniowie poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe zdobywają odpowiednie sprawności.Jest przy tym dużo zabawy i radości.

Zobacz galerie