PROJEKT : Solidarna Szkoła  rok szkolny 2017/2018.

Organizator projektu: Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku i Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.

 Realizacja: uczniowie klas 7 pracujący pod opieką pani Doroty Rząsy i pani Magdaleny Lubas w ramach ścieżki historycznej.

 semestr 1

-Poznanie historii i dziedzictwa polskiego ruchu społecznego, Solidarności.

-Zorganizowanie w każdej klasie 7 zajęć dotyczących „Paczek Solidarności” /po 2 warsztaty/.

-Opis i umieszczenie w Muzeum on-line Solidarnej Szkoły przedmiotu-eksponatu związanego ze stanem wojennym /praca w grupach, eksponat - karta pracy – syfon/.

-Zorganizowanie spotkań sieciujących dla uczniów i nauczycieli.

-Lekcje z ekspertami w postaci webinariów.

 Idea programu

                Działania podejmowane w programie powinny dostarczać uczniom wiedzy na temat przemian demokratycznych w Polsce i Europie drugiej połowy XX wieku, kształtować u nich poczucie współodpowiedzialności za umacnianie tego dziedzictwa oraz motywować ich do zaangażowania się na rzecz solidarności.

                W ramach programu uczniowie i uczennice mają poznać swoją społeczność lokalną: przeprowadzić wywiady z przedstawicielami lokalnych instytucji dokumentujących współczesną historię oraz lokalnymi bohaterami uczestniczącymi w budowaniu demokracji, wspólnie z nauczycielami organizować lekcje obywatelskie, opracować solidarnościowe trasy edukacyjne, wirtualne archiwa, gry miejskie o tematyce solidarnościowej, fotoreportaże itp.

                Uczestnicy programu powinni odwoływać się do lokalnych problemów,  rozmawiać
o tym, jak być solidarnym z mieszkańcami regionów o szczególnie trudnej sytuacji politycznej i społecznej.

                W programie uczestnicy mają zachęcać społeczności szkolne, aby wybrały własny cel 
i realizowały, krok po kroku, uczniowskie działania. Dzięki temu młodzi ludzie będą uczyć się solidarności współpracując przy tym z nauczycielami, rodzicami, dyrektorami, pracownikami szkoły i społecznością lokalną.

semestr 2

-Udział w Festiwalu Internetowym  27.03.2018 r.

Uczestnicy: zespół uczniowski „Silna szesnastka”.

Podczas festiwalu uczniowie współpracowali z: panią Małgorzatą Korczykowską z Małego Wolontariatu, panią Agnieszką Małecką –Szymańską i panem Tomaszem Urbanem.

                 Projekt naszej szkoły otrzymał tytuł: Człowiek jest zawsze solidarny z kimś i dla kogoś (J. Tischner). Jacek Kuroń – KOR-owiec i minister pracy.

                Podczas realizacji zadań klasy 7 nawiązały współpracę z Regionalnym Stowarzyszeniem Pamięci Historycznej Ślad na temat: Dlaczego brak solidarności międzyludzkiej?

                W ramach solidarności między różnymi przedmiotami zmagano się z rozmaitymi zadaniami. Były wśród nich: ćwiczenia- „Kalambury „Solidarności”- powtórka zainspirowana pomysłem pani Anny Dobrowolskiej na godzinach wychowawczych w różnych klasach 4-6, wywiady on-line na informatyce oraz zajęcia dodatkowe w szkolnej czytelni. O ich realizację zadbali: pani Dorota Rząsa, pani Magdalena Lubas, pan Tomasz Urban i pani Agnieszka Małecka -Szymańska.

                Zorganizowano również warsztaty dla zainteresowanych uczniów klas 5 i 6 „Pułapki pomagania… jak ich uniknąć” oraz zajęcia obowiązkowe dla klas 7. O prawidłowy przebieg ich realizacji zadbała  pani Magdalena Lubas.

                Ważnym punktem projektu było też uwrażliwienie uczniów na sytuację życiową innych pod hasłem „Po co i jak pomagać? Zrób to z głową!”. Niesiono zatem pomoc w nauce kolegom z Ukrainy, organizując dodatkowe zajęcia z języka polskiego i historii, planując wsparcie dla osób potrzebujących przez działanie Małego Wolontariatu w Domu Samotnej Matki w Racławówce (organizując zbiórkę funduszy na zakup sadzonek do ogródka zlokalizowanego przy ww. ośrodku, które później uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami  posadzili w ramach akcji „Wesołe rabatki”). Nad prawidłowym przebiegiem tych zadań czuwały: pani Magdalena Lubas i pani Małgorzata Korczykowska.

                Zajęto się także lokalnymi problemami, która zawsze są niezwykle istotne. Prowadzono dyskusje jak być solidarnym z mieszkańcami osiedla, regionu o szczególnie trudnej sytuacji politycznej i społecznej. Uczniowie i ich rodzice oraz dziadkowie, pracownicy szkoły i członkowie  Stowarzyszenia Przyjaciół Szesnastki wspólnie głosowali na zadania dotyczące naszej społeczności lokalnej w ramach Budżetu Obywatelskiego.  Wspieraniem tych działań zajęły się: pani Dorota Rząsa i pani Magdalena Lubas.

                 Po realizacji całorocznej projektu, Centrum Edukacji Obywatelskiej, wspólnie
z Europejskim Centrum Solidarności, przyznało naszej szkole certyfikat Solidarnej Szkoły.

                Przez uczestników zostały spełnione wszystkie wymagane kryteria. 4 i 5 czerwca 2018 roku uczniowie: Kornelia Filip, Julia Goryl, Alicja Rosiak, Dominika Rechtoń i Radosław Jabłoński, wraz z koordynatorem projektu: panią Magdaleną Lubas, wyjechali do Gdańska na Ogólnopolską Konferencję Solidarnej Szkoły, aby tam odebrać przyznany im certyfikat.           

                Konferencja była wyjątkowa, młodzi ludzie z całej Polski  mogli wspólnie wymieniać się doświadczeniami i wrażeniami, zaprzyjaźnić się. Projekt  o Jacku Kuroniu przygotowany przez naszą szkołę, wzbudził wiele emocji i bardzo się podobał. Wszyscy eksperci podkreślali odwagę mówienia o rzeczach trudnych i o wspólnym solidarnym działaniu nauczyciela
z uczniami. Dwa dni pobytu w Gdańsku to czas spędzony na edukacyjnej zabawie i odkrywaniu trudnej historii tego miasta. Europejskie Centrum Solidarności,  które gościło uczestników konferencji, również pomagało  „dotknąć” tych przełomowych dla Polski wydarzeń. Sama data konferencji, 4 czerwca, nawiązywała do pierwszych i częściowo wolnych wyborów po II wojnie światowej w 1989 roku.

                 Otrzymany certyfikat Solidarnej Szkoły oraz  upominki w postaci książek- trafiły do szkoły. Budka lęgowa dla ptaków, którą również otrzymali nasi uczniowie podczas spotkania w Gdańsku, została powieszona przy naszej szkole, by wspierać skrzydlatych przyjaciół
w naszym otoczeniu. Może stanie się też symboliczną wylęgarnią kolejnych tak trafionych pomysłów...

                Nie wolno zapominać, że to przecież aktywność naszych uczniów i nauczycieli, ich działania i chęci przyczyniły się do wypełniania kryteriów i przyznania certyfikatu,
z którego mogą być dumni.

 Lista zaproszonych na konferencję szkół :

SZKOŁA

NAZWA PROJEKTU

Szkoła Podstawowa im. prof. Zbigniewa Religi w Miedniewicach

Historia Piosenką Opowiedziana

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej (Gimnazjum Specjalne nr 2 i IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne)

Jeden dzień w PRL. Jestem solidarny - pomagam!

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagoździu

Solidarni w potrzebie

Szkoła Podstawowa nr 25 w Zabrzu

"Dać cząstkę siebie innym"- nasze paczki solidarności

Szkoła Podstawowa w Radomnie

Nasze Tradycje - Wspomnienia Łączą i Uczą

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Władysława Broniewskiego w Rzeszowie

Człowiek jest zawsze solidarny
z kimś i dla kogoś (J. Tischner) Jacek Kuroń – KOR-owiec i minister pracy.

LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego w Warszawie

Między pokoleniami - podaj dalej "Solidarność"

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu

"Podaj dalej"

Technikum nr 19 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi

Odważni i Solidarni

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdańsku - IX Liceum Ogólnokształcące

Paczka pomocy

 

  Zobacz Dyplom

Zobacz Galerię

Zobacz Galerię

Zobacz Galerię

Zobacz Galerię