Dnia 14 marca 2017 r. nasza szkoła podpisała porozumienie z WSPiA o przystąpieniu do projektu „Laboratorium młodego naukowca”. W tym dniu uczniowie mogli wziąć udział udział w prelekcjach oraz zobaczyć pokazy sprzętu oraz sprawność Służby Więziennej, Straży Pożarnej i Policji, jak również brać udział w licznych konkursach i zabawach.

  

Projekt  ten zwyciężył w konkursie Uniwersytet Młodego Odkrywcy ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W zajęciach organizowanych przez WSPiA uczestniczyło  230 uczniów klas 3-6 z trzech szkół podstawowych z Rzeszowa - SP16, SP27, SP1. Z naszej szkoły w projekcie wzięły udział klasy V i VI. Celem przedsięwzięcia dla uczniów szkół podstawowych z Rzeszowa było m.in. rozbudzanie ciekawości poznawczej młodego pokolenia, inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji. Zajęcia uczyły poczucia bezpieczeństwa, informowały o różnych zagrożeniach i umożliwiały rozpoznanie tych zagrożeń oraz pokazywały prawidłową reakcję na poszczególne ich przejawy. Spotkania trwały do czerwca 2017 r.

Zobacz i posłuchaj więcej na stronach TVP RzeszówRadio Rzeszów i WSPiA.