„ Nauczyciele, będziemy o Was pamiętać…”

 25. 06. 2020 r. odbyła się, poprzedzona Mszą Św., uroczystość pożegnania klas ósmych. Ze względu na reżim sanitarny dużo skromniejsza niż zwykle i jedynie w obecności klas siódmych, ósmych, gości, rodziców i nauczycieli.

Po słowach uznania od pani dyrektor Doroty Rząsy i życzeniach dla absolwentów na dalszy czas edukacji, nastąpiło odsłonięcie tabla każdej z klas i pamiątkowe zdjęcia.

Część artystyczna została przygotowana niezwykle pomysłowo: w pierwszej: wiersze, podziękowania i kwiaty dla nauczycieli, a w drugiej-rozrywkowej: Nominacje Szesnastki.

Później wychowawcy ósmych klas wręczyli uczniom dyplomy absolwenta oraz listy gratulacyjne dla rodziców.

Na zakończenie pani dyrektor Dorota Rząsa gratulowała uczniom  osiągnięć w konkursach kuratoryjnych i wręczyła dyplomy za konkursy, które ostatnio się odbyły.

Prowadząca zakończyła akademię życząc wszystkim udanych wakacji.

Zobacz Galerię