Uff! Ósmoklasiści mają już egzaminy za sobą! Przez trzy dni: 16, 17 i 18 czerwca, zmagali się z pytaniami przygotowanymi przez CKO kolejno: na język polski, matematykę oraz język nowożytny.

Tak jak na początku czerwca maturzyści, byli wpuszczani do szkoły w odstępach czasowych. W maseczkach zasłaniających nos i usta, po pomiarze temperatury i po dezynfekcji rąk, zasiadali na wyznaczonych miejscach, wylosowanych przez członka komisji egzaminacyjnej.  Reżim sanitarny wcale nie przeszkodził im w logicznym myśleniu i każdego dnia większość wychodziła ze szkoły zadowolona, twierdząc, że było łatwo.

Życzymy doskonałych wyników i dostania się do wymarzonych szkół średnich.

 

Do końca roku szkolnego

opow

LOKALIZACJA

Rzeszów
Bohaterów 1

E-MAIL

sekretariat@sp16.resman.pl

TELEFON

(17) 748 24 60