11 lutego 2020r. klasa 2c uczestniczyła w  spotkaniu z wyjątkowym gościem, którego zaprosiła wychowawczyni - pani Bożena Kuśnierz.

Do sali zawitał pan Hubert Kołodziej, ratownik medyczny, w swoim służbowym stroju.

W spotkaniu tym uczestniczyła również klasa 2a z wychowawczynią panią Małgorzatą Korczykowską.

Gość zapoznał zgromadzonych uczniów z zawartością profesjonalnej kamizelki ratownika medycznego. Każdy mógł dotknąć pokazywanego sprzętu medycznego i zmierzyć tętno. Pan ratownik poinstruował w jaki sposób należy postępować w przypadku w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Uczniowie odgrywali sceny symulujące udzielanie pierwszej pomocy (zbadanie poszkodowanego, wybieranie numerów alarmowych, redagowanie komunikatu wezwania o pomoc, ułożenie w bezpiecznej pozycji, resuscytacja krążeniowo – oddechowa). Była to świetna zabawa, ale też konkretna nauka. Dzieci dowiedziały się również jak zabezpieczyć ranę i postępować przy krwotoku lub złamaniu.

Na koniec uczniowie zadawali pytania, czasem nawet bardzo trudne. Wszyscy obecni otrzymali dyplomy potwierdzające zdobycie podstawowych umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Zobacz Galerię

Do końca roku szkolnego

opow

LOKALIZACJA

Rzeszów
Bohaterów 1

E-MAIL

sekretariat@sp16.resman.pl

TELEFON

(17) 748 24 60