11 lutego 2020r. klasa 2c uczestniczyła w  spotkaniu z wyjątkowym gościem, którego zaprosiła wychowawczyni - pani Bożena Kuśnierz.

Do sali zawitał pan Hubert Kołodziej, ratownik medyczny, w swoim służbowym stroju.

W spotkaniu tym uczestniczyła również klasa 2a z wychowawczynią panią Małgorzatą Korczykowską.

Gość zapoznał zgromadzonych uczniów z zawartością profesjonalnej kamizelki ratownika medycznego. Każdy mógł dotknąć pokazywanego sprzętu medycznego i zmierzyć tętno. Pan ratownik poinstruował w jaki sposób należy postępować w przypadku w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Uczniowie odgrywali sceny symulujące udzielanie pierwszej pomocy (zbadanie poszkodowanego, wybieranie numerów alarmowych, redagowanie komunikatu wezwania o pomoc, ułożenie w bezpiecznej pozycji, resuscytacja krążeniowo – oddechowa). Była to świetna zabawa, ale też konkretna nauka. Dzieci dowiedziały się również jak zabezpieczyć ranę i postępować przy krwotoku lub złamaniu.

Na koniec uczniowie zadawali pytania, czasem nawet bardzo trudne. Wszyscy obecni otrzymali dyplomy potwierdzające zdobycie podstawowych umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Zobacz Galerię