Święta Bożego Narodzenia to niezwykły czas, czas dobroci i przebaczania oraz bycia razem. Nasza szkoła podtrzymuje od lat tradycję wigilijnych spotkań. Zaproszeni goście zgromadzili się 19 grudnia 2019 r. o godzinie 18:00 w świątecznie przystrojonej sali gimnastycznej, przy nakrytych białymi obrusami stołach. Wśród nich byli: ks. dr Marek Winiarski, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie; ks. dr Marek Dzik, Proboszcz Parafii pw. Św. Judy Tadeusza; Pan Tadeusz Ożyło, Radny Miasta Rzeszowa; Pani dr Anna Czenczek, Dyrektor Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie; Pani Joanna Lasko, Prezes Firmy Nieruchomości-Lasko; Pan Wiesław Kwaśniak, Prezes Firm Optyk-Nieruchomości Kwaśniak; Pan Marek Łuczyk, Prezes Firm Developer Ciepłe Mieszkania i Fullfarb; Pan Bogusław Kaszuba, Prezes Firmy Ania Catering; Pan Mateusz Ciszewski, Prezes Firmy Restauracja i Hotel Zacisze; Pan Władysław Finiewicz, Przewodniczący Spółdzielczej Rady Osiedla Kmity; Pan Roman Małek, Redaktor Naczelny miesięcznika „Echo Rzeszowa”; Pan Stanisław Rusznica, Redaktor miesięcznika „Echo Rzeszowa”; Pani Katarzyna Smolak, Przewodnicząca Rady Rodziców SP 16; Pan Karol Drozd, Wiceprzewodniczący Rady Samorządowej Osiedla Kmity; Pani Anna Urban, Przewodnicząca Klubu Seniora na osiedlu Kmity wraz z zarządem; Pan Wojciech Bednarski , Kierownik Domu Kultury Gwarek; Państwo Aleksander i Krystyna Baranowscy, fotoreporterzy; nauczyciele, pracownicy administracji, rodzice i uczniowie.
Wigilia w SP16 rozpoczęła się od powitania gości przez panią dyrektor Dorotę Rząsę, która podziękowała nauczycielom i uczniom za wspólne zaangażowanie w przygotowanie tego niezwykłego wieczoru i złożyła życzenia wszystkim obecnym. Następnie głos zabrał ks. Marek Winiarski, delegat jego Ekscelencji ks. Biskupa, który skierował wiele miłych i ciepłych słów pod adresem naszej szkoły oraz pan Wiesława Kwaśniak, właściciel firmy „Optyk-Nieruchomości”, który podziękował nauczycielom za zaangażowanie w organizację Dnia Bieszczadzkiego i Wojewódzkiego Konkursu „Jesienią góry są najszczersze” na Politechnice Rzeszowskiej.
Kulminacyjnym punktem wieczoru były oczywiście jasełka, które przygotowały panie: Paulina Kapanowska, Monika Kwolek i Daria Grabek. W tym roku nosiły one tytuł „Miejsce przy stole” i powstały na motywach jednej z najpiękniejszych baśni H. Ch. Andresena „Dziewczynka z zapałkami”. Podczas przedstawienia jasełkowego mogliśmy podziwiać wyjątkową grę aktorską nauczycieli, pracowników administracji i uczniów. Oprawą muzyczną zajęła się pani Ewa Drewniak wraz z chórem „Szesnastka” oraz pani Anna Czenczek, przygotowując uczennice z kl. 5c, 6b i 7a.
Po części artystycznej wszyscy obecni przy wigilijnym stole, przepełnieni głębokimi przemyśleniami i niewątpliwie wzruszeni, złożyli sobie życzenia, przełamali się opłatkiem i zasiedli do wspólnej wieczerzy.
Zgromadzonym udzielił się świąteczny nastrój pełen radości, nadziei i życzliwości, a do wspólnego kolędowania zaprosili panowie: Adrian Ziobro i Robert Nowak-Twardowski.
Oby czas świąt obfitował w dobro i wspaniałe chwile spędzone w gronie najbliższych osób, by nie zabrakło dla nikogo miejsca przy wigilijnym stole, a w 2020 roku każdy z nas mógł sobie przypomnieć swoją indywidualną definicję szczęśliwego życia.

Zobacz Galerię