„BohaterON – włącz historię!” - to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

 W tym roku, dzięki naszym nauczycielom historii, uczniowie mogli również wziąć udział w tej akcji. Ponad 50. uczniów, zarówno tych najmłodszych z klas I-III jak i tych starszych z klasa IV-VIII, przygotowało listy, kartki oraz laurki dla warszawskich powstańców. Był to piękny przykład patriotyzmu naszych wspaniałych uczniów.

Koordynatorami akcji byli: pan Krzysztof Korczykowski i pani Karolina Woszczak.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie!

Zobacz Galerię